Zasady reklamowe Apple

Te zasady wyjaśniają, co jest, a co nie jest dozwolone podczas reklamowania treści w ramach usług reklamowych Apple.  

Reklamując swoją aplikację, oprócz zachowania zgodności ze wszystkimi zasadami i wytycznymi sklepu App Store, należy również przestrzegać wszystkich poniższych zasad dotyczących reklam. Jeśli naruszysz którąkolwiek z tych zasad, Twoja aplikacja nie będzie mogła korzystać z usług reklamowych Apple. Przeczytaj i bądź na bieżąco z naszymi zasadami, aby uniknąć odrzucenia, wstrzymania lub opóźnienia wyświetlania reklam.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2023 r.


1. Obowiązki reklamodawcy

Jako reklamodawca masz następujące obowiązki:

 • 1.1 Musisz przestrzegać Warunków korzystania z usług reklamowych Apple.

 • 1.2 Twoja aplikacja musi być zgodna ze wszystkimi Wytycznymi App Store.

 • 1.3 Treść reklamy — w tym treść przesyłana przez Ciebie do App Store używana do generowania reklamy i korzystanie przez Ciebie z usług reklamowych Apple — musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdego kraju lub regionu, w którym się reklamujesz.

 • 1.4 Treść reklamy i korzystanie z usług reklamowych Apple nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani maskować pracy jakiejkolwiek strony. Włączenie lub wykorzystanie własności intelektualnej, logo, grafiki, dzieła sztuki, dźwięku lub filmu innej strony, jak też wizerunku celebryty lub innej osoby wymaga odpowiedniej licencji.

 • 1.5 Wszystkie twierdzenia zawarte w treści reklamy muszą być odpowiednio uzasadnione.

 • 1.6 Treść reklamy nie może wprowadzać w błąd.

 • 1.7 Treść reklamy nie może nakłaniać użytkowników do podawania danych osobowych (1) bez świadomej zgody lub pod fałszywym pretekstem lub (2) stronom, które zbierają dane osobowe w celu odsprzedaży, handlu, wymiany barterowej lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystują te dane osobowe.

 • 1.8 Tytuł, opis, obrazy i podglądy Twojej aplikacji w App Store muszą dokładnie odzwierciedlać intencje i najważniejsze wrażenia z korzystania z aplikacji.

 • 1.9 Używanie nazwy Apple, produktów, logo lub innych atrybutów marki bez uprzedniej zgody jest zabronione.

 • 1.10 Musisz posiadać wszystkie wymagane licencje i zezwolenia na swoje reklamy oraz musisz je dostarczyć Apple, gdy jest to wymagane lub gdy o to poprosimy.

2. Reklamy w Chinach kontynentalnych

 • 2.1 Do reklamowania się w Chinach kontynentalnych mogą być wymagane licencje biznesowe, zezwolenia, zezwolenia rządowe lub inne materiały czy informacje.

 • 2.2 Reklamy w niektórych branżach lub kategoriach mogą być ograniczone do podmiotów gospodarczych.

 • 2.3 Ograniczenia wiekowe mają zastosowanie do reklam w niektórych branżach lub kategoriach.

 • 2.4 Reklamy muszą być w uproszczonym języku chińskim, a reklamodawca musi przestrzegać określonych wymagań dotyczących treści.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących reklamowania się w Chinach kontynentalnych, przeczytaj Wytyczne dotyczące reklam Apple w Chinach kontynentalnych.

3. Treści zabronione

Firma Apple nie zezwala na umieszczanie w reklamach następujących zabronionych treści:

 • 3.1 Treści dyskryminujące — reklamy promujące nienawiść, przemoc, nękanie lub rasizm w stosunku do osoby lub grupy rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, przynależności religijnej, wieku, języka, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub statusu finansowego.

 • 3.2 Treści zniesławiające — treść reklamy o charakterze zniesławiającym lub oszczerczym.

 • 3.3 Wulgaryzmy — wulgarna lub obsceniczna treść reklamy, w tym niesmaczne sformułowania lub wyrażenia.

 • 3.4 Treści dla dorosłych — reklamy promujące tematykę dla dorosłych lub treści obrazowe, np. pornografię, kamasutrę, erotykę lub treści promujące „instrukcje” i inne gry erotyczne.

 • 3.5 Substancje kontrolowane — treści reklam, które bezpośrednio lub pośrednio ułatwiają albo promują sprzedaż, dystrybucję lub używanie jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, narkotyków, nadmiernego spożycia alkoholu lub spożywania alkoholu przez nieletnich.

 • 3.6 Broń lub amunicja — treści reklam, które bezpośrednio lub pośrednio ułatwiają lub promują sprzedaż, dystrybucję albo używanie broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych lub fajerwerków.

 • 3.7 Treści kontrowersyjne — treści reklam uważane za obraźliwe lub drastyczne albo zawierające osobiste ataki, nękanie lub zastraszanie osób, firm lub instytucji.

 • 3.8 Sfałszowane dokumenty — niezgodna z prawem lub nielicencjonowana treść reklamy, która promuje fałszywe dokumenty, materiały, produkty lub usługi o wątpliwej legalności.

 • 3.9 Niewłaściwe praktyki biznesowe — treści reklam, które w niewłaściwy sposób zachęcają do pobierania lub filtrowania czy też fałszowania recenzji, opinii, kliknięć lub pobrań lub manipulowania nimi.

 • 3.10 Zwodnicze wiadomości — fałszywe, nieuczciwe lub oszukańcze twierdzenia, w tym wprowadzające w błąd tytuły, stwierdzenia lub ilustracje, takie jak:

 • Schematy szybkiego wzbogacenia się, „darmowe pieniądze” lub podobne możliwości czy oferty zarobkowe;
 • Bezpłatne oferty i loterie, takie jak „Zostałeś wybrany do wygrania bezpłatnego…”;
 • „Bezpłatne przedmioty”, które wymagają dowolnego rodzaju płatności, kosztów administracyjnych, opłat za przewóz lub innych opłat, a zatem nie są naprawdę bezpłatnymi przedmiotami;
 • 3.11 Zwodnicze ceny i roszczenia cenowe — treści reklam, które fałszywie przedstawiają prawdziwy charakter oferty (ceny i wszelkie oceny muszą być zawsze zgodne z prawdą).

 • 3.12 Niezgodne z prawem treści reklamy — treść reklam niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdego kraju lub regionu, w którym treść reklamy jest rozpowszechniana.

 • 3.13 Nielicencjonowane treści reklamowe — treść reklamy, która nie ma niezbędnych licencji, zezwoleń lub innych autoryzacji wymaganych przez prawo, w tym zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdego kraju lub regionu, w którym treść reklamy jest rozpowszechniana.

 • 3.14 Wątpliwa legalność — treści reklam promujące produkty lub usługi o wątpliwej legalności, na przykład fałszywie uzyskane hasła, piramidy finansowe, produkty mające na celu obejście przepisów dotyczących egzekwowania prędkości lub promowanie krajów lub regionów objętych amerykańskim embargiem handlowym lub sankcjami.

 • 3.15 Treści polityczne — treści reklam, które zawierają lub bezpośrednio czy też pośrednio promują kandydatów politycznych, osoby sprawujące urzędy, partie, organizacje, zbiórki funduszy oraz głosy lub inicjatywy wyborcze, w tym reklamy wyrażające wobec nich sprzeciw. Reklamy dotyczące kwestii o znaczeniu publicznym, które mogą być również aktualne politycznie lub drażliwe, będą oceniane indywidualnie w każdym przypadku.

4. Treści ograniczone

Niektóre treści mogą być reklamowane tylko w określonych krajach, regionach lub miejscach docelowych reklamy.

Niektóre treści reklam mogą być ograniczone lub zabronione przez lokalne prawa.

Ponosisz odpowiedzialność za odpowiednie ograniczenie treści reklamy w krajach lub regionach, w których się reklamujesz. 

Ograniczenia mogą obejmować ograniczenie reklam ze względu na odpowiedni wiek odbiorców lub posiadanie niezbędnych licencji czy zezwoleń obowiązujących w danym kraju lub regionie. Przykłady:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Treści reklam promujące sprzedaż lub spożywanie alkoholu albo odnoszące się do używania napojów alkoholowych mogą być zabronione lub ograniczone w niektórych krajach i regionach.

 • 4.1.2 Wszystkie teksty, obrazy, filmy i dźwięki wykorzystywane w celach promocyjnych lub reklamowych muszą przedstawiać osoby i sceny odpowiednie do wieku.

4.2 Kontrowersyjne treści lub obrazy

 • 4.2.1 Treść reklamy lub obrazy mogą zostać uznane za kontrowersyjne według uznania zespołów Apple ds. weryfikacji. Treść reklamy uznana za kontrowersyjną może zostać zablokowana w niektórych krajach lub regionach lub całkowicie zabroniona.

4.3 Farmacja i medycyna

 • 4.3.1 Treści reklam produktów farmaceutycznych, urządzeń i usług medycznych mogą być wyświetlane tylko osobom dorosłym.

4.4 Hazard na prawdziwe pieniądze

 • 4.4.1 Treści reklam, które umożliwiają użytkownikom obstawianie gier kasynowych lub wydarzeń sportowych w celu wygrania pieniędzy albo nagród o rzeczywistej wartości, nie mogą być wyświetlane w niektórych miejscach docelowych reklamy. Przykłady obejmują między innymi: gry kasynowe, zakłady sportowe, zakłady sportowe typu fantasy oraz usługi oferujące analizy statystyczne na potrzeby hazardu.

 • 4.4.2 Reklamodawcy muszą przestrzegać lokalnych przepisów podczas wyświetlania reklam związanych z hazardem. Obowiązkiem reklamodawcy jest upewnienie się, że posiada odpowiednie zezwolenia i licencje wymagane do prowadzenia działalności w krajach lub regionach, w których się reklamuje.

 • 4.4.3 Treści reklam hazardu na prawdziwe pieniądze i powiązanych usług mogą być wyświetlane tylko osobom dorosłym.

 • 4.4.4 Treści reklam hazardu na prawdziwe pieniądze są dozwolone w niektórych krajach lub regionach po sprawdzeniu i zatwierdzeniu odpowiedniej licencji reklamowej przez firmę Apple.

4.5 Symulowany hazard

 • 4.5.1 Aplikacje, które naśladują gry losowe lub kasynowe, ale nie oferują użytkownikom szansy na wygranie pieniędzy lub nagród o rzeczywistej wartości, mogą wyświetlać reklamy tylko w określonych miejscach docelowych i są zabronione lub ograniczone w niektórych krajach czy regionach.

4.6 Usługi randkowe/dobierania partnerów

 • 4.6.1 Wyświetlanie treści reklam aplikacji oferujących usługi randkowe lub dobierania partnerów może być zabronione w niektórych miejscach docelowych reklamy.

 • 4.6.2 Treść reklam w aplikacjach oferujących usługi randkowe lub dobierania partnerów musi być zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach lub regionach, w których są wyświetlane.

 • 4.6.3 Aplikacje oferujące usługi randkowe lub dobierania partnerów nie mogą prowadzić kampanii w niektórych krajach lub regionach, chyba że aplikacja jest dostępna tylko dla dorosłych.

5. Omówienie uprawnień do umieszczania reklam

 • 5.1 Apple używa zarówno ręcznych, jak i automatycznych systemów do określania, czy treść reklam kwalifikuje się do wyświetlania, a także w jakich miejscach docelowych i/lub w których krajach lub regionach można ją wyświetlać. Główne parametry sprawdzane przez zautomatyzowane systemy to trafność, jakość i oceny, a wszystkie ustalenia są weryfikowane przez członków zespołu ds. moderacji treści.

 • 5.2 Przegląd uprawnień według miejsca docelowego:

Treści Wyniki wyszukiwania Zakładka wyszukiwania Karta Dziś Strona produktu
Alkohol Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Kontrowersyjne treści lub obrazy Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Farmacja i medycyna Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Hazard na prawdziwe pieniądze Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Symulowany hazard Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Usługi randkowe lub dobierania partnerów Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
Religia Dozwolone* Niedozwolone Niedozwolone Niedozwolone
 • *Może podlegać ograniczeniom zgodnie z lokalnym prawem i regulacjami.

6. Reklamowanie się na karcie Dziś

Reklamy na karcie Dziś muszą być zgodne z wytycznymi reklamowymi firmy Apple. Są to:

 • 6.1 Nazwa i podtytuł aplikacji muszą być zgodne z językiem kraju lub regionu, w którym ma być prowadzona kampania.

 • 6.2 Ikona, nazwa i podtytuł aplikacji nie mogą zawierać obrazów, które są uważane za brutalne, obraźliwe, jednoznacznie seksualne lub w inny sposób nieodpowiednie.

 • 6.3 Ikona aplikacji, nazwa, podtytuł i obrazy nie mogą przedstawiać broni ani drastycznej przemocy.

 • 6.4 Ikona, nazwa i podtytuł aplikacji nie mogą zawierać cen, ofert ani twierdzeń o rankingu.

 • Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Wskazówki dotyczące reklam na karcie Dziś.

7. Mechanizmy dochodzenia roszczeń

Zobacz tutaj więcej informacji na temat środków prawnych i mechanizmów dochodzenia roszczeń, które mogą być dostępne w ramach aktu o usługach cyfrowych UE.

Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Zasad w dowolnej chwili. Apple może również nałożyć ograniczenia na Twoje reklamy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad, skontaktuj się z nami.