Servicii de publicitate Apple
Condiții de prestare a serviciilor

Data intrării în vigoare:
1 februarie 2024

ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR, INCLUSIV ORICE ATAȘAMENTE, PREZENTĂRI, PROGRAME SAU ALTE DOCUMENTE CARE SUNT ÎNCORPORATE PRIN TRIMITERE („CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR” SAU „ACORDUL”), CONSTITUIE UN ACORD LEGAL ȘI SUNT ÎNCHEIATE ÎNTRE APPLE ȘI ENTITATEA CARE ACCEPTĂ ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR SAU REPREZENTANTUL SĂU AUTORIZAT, INCLUSIV ANGAJAȚI, AGENȚII, PERSOANE DESEMNATE, DEȚINĂTORI NOMINALI, CONSULTANȚI ȘI CONTRACTORI (ÎN MOD INDIVIDUAL SAU COLECTIV, „FURNIZOR DE CONȚINUT” SAU „DVS.”), REGLEMENTÂND ACCESUL LA SERVICIILE FURNIZATE DE APPLE SAU UTILIZAREA ACESTORA (I) ASOCIATE CONTULUI CREAT, ACCESAT SAU UTILIZAT DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR, (II) REFERITOARE LA DISTRIBUIREA CONȚINUTULUI DVS. PUBLICITAR (DEFINIT MAI JOS) SAU (III) REFERITOARE LA ORICE ALTE SERVICII, PROGRAME SAU PRODUSE CARE ÎNCORPOREAZĂ PRIN TRIMITERE ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR (ÎN MOD COLECTIV, „SERVICII”). 

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document, „Apple” înseamnă una sau mai multe dintre entitățile enumerate în Condițiile naționale și regionale privind serviciile de publicitate Apple, disponibile la searchads.apple.com/terms și/sau ads.apple.com/cn/terms (care sunt încorporate în prezentele Condiții de prestare a serviciilor prin trimitere și care pot fi modificate la anumite intervale).

 

Certificați față de Apple și sunteți de acord că dvs. sau reprezentantul sau agentul dvs., care semnați aceste Condiții de prestare a serviciilor, aveți vârsta legală majoră în jurisdicția (jurisdicțiile) în care locuiți (cel puțin 18 ani în majoritatea țărilor) și aveți dreptul și autoritatea de a semna aceste Condiții de prestare a serviciilor în numele dvs. și că, dacă reprezentantul sau agentul dvs. semnează aceste Condiții de prestare a serviciilor în numele dvs. în calitate de companie, organizație, instituție de învățământ sau agenție, instrument sau departament de guvernului, că respectivul reprezentant sau agent are dreptul și autoritatea de a vă obliga legal să respectați toate termenele și obligațiile acestor Condiții de prestare a serviciilor.

 

Sunteți de acord să acceptați și să respectați aceste Condiții de prestare a serviciilor așa cum sunt prezentate; modificările, completările sau ștergerile nu sunt aprobate de Apple, iar Apple poate refuza accesul la Servicii pentru nerespectarea oricărei părți a acestor Condiții de prestare a serviciilor sau din orice alt motiv, la discreția exclusivă a Apple.

 

VERSIUNEA ÎN LIMBA ENGLEZĂ A ACESTUI ACORD VA FI INSTRUMENTUL ORIGINAL DE GUVERNARE ȘI ÎNȚELEGERE A PĂRȚILOR. ÎN CAZUL ÎN CARE ACEST ACORD ESTE PUS LA DISPOZIȚIE DE APPLE ÎN ORICE ALTĂ LIMBĂ DECÂT LIMBA ENGLEZĂ, VERSIUNEA ÎN LIMBA ENGLEZĂ VA GUVERNA ȘI DEȚINE CONTROLUL ÎN CAZUL ORICĂRUI CONFLICT CU ORICE TRADUCERE ÎN ORICE ALTĂ LIMBĂ.

 

Având în vedere cele de mai sus și promisiunile și acordurile reciproce stabilite aici, dvs. și Apple (colectiv, „Părțile”) sunteți de acord după cum urmează:

 

1.    AccesAccesul la Servicii este pus la dispoziție, la discreția exclusivă a Apple, numai unui furnizor de conținut care a încheiat unul sau mai multe acorduri valabile cu Apple sau afiliații Apple, referitoare la: (a) un furnizor de conținut ale cărui materiale sunt furnizate pe proprietăți (definite mai jos), sau (b) alte persoane sau entități, după cum este determinat de Apple la discreția sa.

 

2.    Cerințe de sistemUtilizarea Serviciilor poate necesita hardware compatibil, acces la internet și/sau mobil, anumite programe software și poate necesita obținerea de actualizări sau upgrade-uri periodice. Se pot aplica taxe pentru cerințele de sistem ale furnizorului de conținut. Deoarece utilizarea Serviciilor poate implica hardware, software și acces la internet și/sau mobil, capacitatea dvs. de a utiliza Serviciile poate fi afectată de performanța acestor factori. Se recomandă cu insistență acces la internet de mare viteză și/sau mobil. Confirmați și sunteți de acord că astfel de cerințe de sistem, care pot fi modificate periodic, sunt responsabilitatea dvs. În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că Serviciile constituie servicii comerciale pentru uz comercial.

 

3.    Alte acorduriOrice alte acorduri în vigoare între Apple și dvs. care nu încorporează prezentele Condiții de prestare a serviciilor sau care nu sunt încorporate în prezentul document (colectiv, „Alte acorduri”) sunt separate de prezentele Condiții de prestare a serviciilor. Confirmați și sunteți de acord că îndeplinirea obligațiilor dvs. în temeiul acestor Condiții de prestare a serviciilor nu va fi condiționată de încheierea de către Apple a altor acorduri sau de furnizarea oricăror declarații sau garanții suplimentare legate de Servicii.

 

4.    Informațiile dvsSunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete, inclusiv cele necesare pentru a vă înregistra la Apple pentru utilizarea Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la numele companiei, adresa de e-mail, adresa fizică, informațiile de plată ale companiei, informații fiscale relevante (inclusiv orice număr de înregistrare fiscală sau certificat etc.) sau alte informații solicitate (colectiv, „Datele utilizatorului comercial”). Confirmați și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciilor va presupune ca Apple să vă trimită comunicări la adresa (adresele) de e-mail sau prin alte mijloace de comunicare pe care le furnizați companiei Apple. Sunteți de acord că Apple vă poate trimite, fie prin e-mail sau altfel, comunicări, inclusiv, dar fără a se limita la notificări și facturi (sau alte materiale referitoare la facturare), în limba engleză. Confirmați prin prezenta capacitatea dvs. de a citi și înțelege comunicările în limba engleză sau capacitatea dvs. practicabilă de a traduce comunicările în limba engleză într-o limbă preferată sau așa cum este mandatat de jurisdicția (jurisdicțiile) în care vă aflați, fără costuri pentru Apple. Prin prezenta confirmați că orice date ale utilizatorului comercial pe care le-ați furnizat deja companiei Apple (inclusiv, dar fără limitare, într-un proces de aplicare Apple sau prin utilizarea anterioară a Serviciilor) au fost exacte, actuale și complete. În plus, sunteți de acord să păstrați și să actualizați datele dvs. de utilizator comercial după cum este necesar pentru a le menține exacte, actuale și complete. Înțelegeți și confirmați că eșecul de a furniza, actualiza și menține informații exacte, actuale și complete în conformitate cu aceste Condiții de prestare a serviciilor poate duce la suspendarea sau rezilierea accesului dvs. la Servicii sau la folosirea acestora, în orice moment. Confirmați și sunteți de acord că Apple poate păstra în evidențele sale datele dvs. de utilizator comercial și informațiile referitoare la datele dvs. de utilizator comercial, contul dvs. și utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, așa cum pot fi cerute de legile și reglementările jurisdicției (jurisdicțiilor) în care locuiți sau în care vă aflați sau față de care răspundeți și ale fiecărei jurisdicții în care sunt afișate campaniile sau conținutul dvs. publicitar, în conformitate cu Politica de confidențialitate a Apple, disponibilă la apple.com/privacy, și că o astfel de reținere poate persista și după încetarea utilizării Serviciilor de către dvs.

 

5. Cont și parolăÎn calitate de utilizator înregistrat al Serviciilor, vi se poate solicita să creați un cont pentru a utiliza Serviciile („Contul”). Sunteți singurul responsabil pentru contul dvs., inclusiv pentru menținerea confidențialității și securității contului dvs. Nu puteți divulga informațiile despre contul dvs. nimănui altcuiva și nu puteți permite nimănui să vă folosească contul sau să folosească contul altcuiva fără autorizație. Sunteți în întregime responsabil pentru toate activitățile care au loc în sau prin intermediul contului dvs., inclusiv acele activități pe care le autorizați sau indicați Apple să le efectueze în numele dvs. și sunteți de acord să notificați imediat Apple cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității. Apple nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere rezultată din utilizarea neautorizată sau din alte utilizări necorespunzătoare ale Contului dvs., cu excepția pierderilor cauzate exclusiv de propria conduită a Apple.

 

6.    Servicii publicitare.

 

a.    Prezentare generalăDupă acceptarea acestor Condiții de prestare a serviciilor și după finalizarea altor procese sau aprobări, după cum pot fi solicitate de Apple, puteți utiliza Serviciile pentru a configura, gestiona și plăti Apple pentru campanii de publicitate („Campanii”) în care Apple vă va livra conținutul publicitar, inclusiv produsele, serviciile și activitățile descrise și revendicările exprese sau implicite făcute în acesta („Conținut publicitar”) în aplicațiile software Apple relevante sau pe dispozitivele Apple (în mod colectiv, „Proprietăți”).

 

b.   OrientareÎnțelegeți și sunteți de acord că Apple vă poate oferi posibilitatea de a selecta, implementa sau utiliza caracteristici sau funcționalități ale Serviciilor pentru a vă ajuta în optimizarea sau orientarea livrării conținutului dvs. publicitar asupra Proprietăților unde sunt disponibile astfel de caracteristici sau funcționalități, inclusiv, dar fără a se limita la: (I) caracteristici publicitare de creație, (II) trafic de reclame și/sau decizii de orientare, inclusiv selectarea cuvintelor cheie, oferte și segmente, (III) proprietăți, (IV) destinații către care conținutul publicitar poate direcționa privitorii (de exemplu, descărcări de aplicații, adrese URL, pagini de destinație) și (V) adresele URL și redirecționările aferente și serviciile și produsele promovate pe astfel de adrese URL și redirecționări (colectiv, „Orientare”). Orientarea poate sau nu să fie disponibilă pe oricare sau pe toate proprietățile și pentru orice sau toate campaniile sau conținuturile publicitare. Acolo unde este cazul, Apple și afiliații săi vă pot pune la dispoziție anumite caracteristici opționale legate de orientare, cum ar fi sugestii sau recomandări legate de cuvinte cheie sau oferte de licitație, menite să vă asiste la selectarea și generarea de orientare. Înțelegeți și sunteți de acord că nu sunteți obligat să implementați, să utilizați, să autorizați utilizarea sau să vă bazați pe nicio caracteristică de orientare și, după caz, puteți să vă înscrieți sau să renunțați la utilizarea acestor caracteristici. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ IMPLEMENTAREA, UTILIZAREA, AUTORIZAREA, ÎNCREDEREA ÎN ȘI DECIZIILE LEGATE DE ORICE ACȚIUNE DE ORIENTARE, INCLUSIV ORICE CARACTERISTICI OPȚIONALE DE ORIENTARE, IMPLEMENTATE SAU NU UTILIZÂND CARACTERISTICI SAU FUNCȚIONALITĂȚI ALE SERVICIILOR, SUNT ÎN RESPONSABILITATEA DVS. UNICĂ PENTRU CARE SUNTEȚI SINGURUL RĂSPUNZĂTOR ȘI TREBUIE SĂ RESPECTAȚI TOATE CERINȚELE LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE APLICABILE, INCLUSIV CELE ALE JURISDICȚIEI (JURISDICȚIILOR) ÎN CARE LOCUIȚI SAU ÎN CARE VĂ AFLAȚI SAU FAȚĂ DE CARE RĂSPUNDEȚI ȘI CELE ALE FIECĂREI JURISDICȚII ÎN CARE CAMPANIILE SAU CONȚINUTUL DVS. PUBLICITAR ESTE AFIȘAT. În plus, înțelegeți și sunteți de acord că serviciile și caracteristicile de orientare, inclusiv orice aspect al acestora sunt furnizate și pot fi modificate, suspendate sau reziliate, la discreția exclusivă a Apple. Sub rezerva celor de mai sus, autorizați Apple să implementeze toate acțiunile de orientare pe care le selectați, implementați sau utilizați.

 

c. Beta, experimente publicitare, testareConfirmați și sunteți de acord că Apple sau afiliații săi pot, cu sau fără notificarea dvs., să efectueze, să participe la sau să implementeze teste sau experimente care pot, direct sau indirect, să utilizeze sau să afecteze campaniile sau conținutul dvs. publicitar sau să afecteze în alt mod utilizarea de către dvs. a Serviciilor („Testare”), care, cu excepția cazului în care se convine altfel, vor fi guvernate de aceste Condiții de prestare a serviciilor. Sunteți de acord să nu divulgați nicio informație non-publică cu privire la astfel de testări și programe, produse sau caracteristici conexe, inclusiv la existența acestora.

 

d. Date despre agenții de publicitateÎn măsura în care orice caracteristici sau funcționalități ale Serviciilor vă permit să furnizați informații despre clienții, produsele și serviciile dvs. către Apple („Datele despre agenții de publicitate”) pentru a utiliza orientarea și alegeți să le utilizați, confirmați și sunteți de acord că Apple poate utiliza datele dvs. despre agenții de publicitate în scopul îndeplinirii acțiunilor dvs. de orientare. În plus, confirmați și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru securitatea și confidențialitatea datelor dvs. despre agenții de publicitate (sub rezerva Garanției Apple din Secțiunea 6(h) din prezentul document), aveți permisiunile și consimțământul necesar (după cum este cazul) pentru a utiliza și furniza datele dvs. despre agenții de publicitate, vă angajați că veți utiliza datele agenților de publicitate numai prin intermediul Serviciilor în cazul în care aveți scopuri legale și permise și că veți elimina datele despre agenții de publicitate din toate sistemele și proprietățile Apple utilizate de dvs. în legătură cu Serviciile dacă nu mai intenționați să utilizați astfel de date în legătură cu Serviciile. În plus, confirmați și sunteți de acord că Apple poate utiliza informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciilor și interacțiunile dvs. cu Apple în legătură cu Serviciile, inclusiv datele despre agenții de publicitate și datele despre utilizatorii comerciali, în scopul de a furniza, evalua, modifica sau îmbunătăți Serviciile și pentru a comunica despre Servicii. În plus, confirmați și sunteți de acord că Apple poate avea datoria de a publica sau divulga informații cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor, la conținutul dvs. publicitar sau la campaniile dvs. (inclusiv decizia Apple de a nu afișa conținutul dvs. publicitar sau campaniile dvs. sau de a suspenda, rezilia sau limita afișarea conținutului dvs. publicitar sau a campaniilor dvs.), iar Apple nu are nicio răspundere față de dvs. în legătură cu orice publicare sau divulgare pe care Apple o consideră cu bună-credință ca fiind necesară în conformitate cu această obligație.

 

e. Dreptul de a respinge conținutul publicitarApple își rezervă dreptul: (I) să respingă, să elimine, să anuleze, să nu aprobe sau să revoce aprobarea oricărui conținut publicitar, campanie sau acțiune de orientare, în orice moment și din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la convingerea Apple că plasarea conținutului publicitar poate supune Apple răspunderii penale sau civile, poate încălca Condițiile de prestare a serviciilor, poate încălca politicile Apple sau poate fi adversă intereselor comerciale ale Apple; (II) să solicite modificări ale conținutului publicitar, inclusiv ca o condiție pentru aprobarea difuzării sau continuarea difuzării și (III) să marcheze sau să desemneze în mod rezonabil conținutul publicitar ca material publicitar sau promoțional în conformitate cu legile, reglementările sau practicile din industrie aplicabile; sau să modifice conținutul dvs. publicitar într-o manieră nematerială, inclusiv, dar fără limitare la mărire sau decupare, după cum este necesar în mod rezonabil pentru a furniza Serviciile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteți singurul responsabil pentru conținutul dvs. publicitar, așa cum este furnizat către Apple. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că anumite conținuturi publicitare, furnizori de conținut sau materiale deținute de furnizorul de conținut sau produse și/sau servicii ale agenților de publicitate ar putea să nu fie eligibile pentru promovare folosind Serviciile. Faptul că Apple nu a respins, eliminat sau anulat un conținut publicitar nu va duce în niciun mod la renunțarea la, reducerea, limitarea sau afectarea în alt mod a responsabilităților și obligațiilor dvs. conform cu aceste Condiții de prestare a serviciilor. Nimic din prezentul Acord sau din furnizarea Serviciilor de către Apple nu va fi interpretată ca susținere de către Apple a oricărui conținut publicitar.

 

f. Licență limitată pentru conținut publicitarPrin prezenta, acordați Apple o licență neexclusivă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, complet plătită, pentru a stoca, utiliza, reproduce, modifica (numai în scopuri de formatare), transmite, executa și afișa conținutul publicitar (care va fi considerat a include tot conținutul, inclusiv text, audio, video, imagini, livrabile, fișiere digitale, pagini web, mărci comerciale, caracteristici de marcă sau orice altă proprietate intelectuală conținută în acestea sau accesibilă din acestea): (i) în scopul furnizării Serviciilor, inclusiv, dar nu limitat la testare, (ii) așa cum poate fi cerut în temeiul tuturor legilor sau reglementărilor aplicabile sau (iii) așa cum este permis în mod expres de aceste Condiții de prestare a serviciilor.

 

g. Declarații, garanții și acorduri ale furnizorilor de conținut. Declarați, garantați și sunteți de acord că: (I) aveți puterea deplină de a încheia acordul și de a vă îndeplini obligațiile în temeiul acestor Condiții de prestare a serviciilor și, la cererea Apple, puteți și veți demonstra imediat această putere și/sau autorizare spre satisfacția Apple, și înțelegeți și confirmați că nerespectarea de către dvs. a acestui lucru va fi considerată o încălcare materială a acestor Condiții de prestare a serviciilor; (II) acțiunile și practicile dvs. de accesare sau utilizare a Serviciilor, conținutul dvs. publicitar și datele agenților de publicitate sunt și vor rămâne în deplină conformitate cu toate cerințele legale și de reglementare aplicabile, inclusiv cele ale jurisdicției (jurisdicțiilor) în care locuiți sau în care vă aflați sau față de care răspundeți și cele ale fiecărei jurisdicții în care sunt afișate campaniile sau conținutul publicitar; (III) ÎNTRE DVS. ȘI APPLE, SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL ȘI RĂSPUNZĂTOR PENTRU CONȚINUTUL DVS. PUBLICITAR, DATELE AGENȚILOR DE PUBLICITATE ȘI ORIENTARE; (IV) dețineți drepturile, autorizațiile, permisiunile și consimțământul necesare pentru a permite toate utilizările conținutului publicitar și ale datelor agenților de publicitate în legătură cu Serviciile și pentru a permite toate utilizările conținutului publicitar și ale datelor agenților de publicitate de către Apple ca parte a furnizării Serviciilor; (V) puteți și veți elimina orice conținut publicitar sau date ale agenților de publicitate dacă și în măsura în care nu mai aveți toate drepturile, autorizațiile, permisiunile sau consimțământul necesar pentru a utiliza acest conținut publicitar sau datele agenților de publicitate; (VI) nu veți recurge la și nu autorizați nicio altă parte să genereze clicuri, afișări sau alte acțiuni automate, frauduloase sau nevalide în alt mod; (VII) nu veți încălca sau eluda cu bună știință nicio măsură de securitate; (VIII) SELECȚIILE ȘI DECIZIILE DVS. PRIVIND ORIENTAREA, DACĂ EXISTĂ, SE VOR CONFORMA PE DEPLIN CU TOATE CERINȚELE LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE APLICABILE, INCLUSIV ORICE CERINȚE ȘI RESTRICȚII REFERITOARE LA SELECTAREA, IMPLEMENTAREA SAU UTILIZAREA CUVINTELOR CHEIE ALE JURISDICȚIEI(ILOR) ÎN CARE LOCUIȚI SAU ÎN CARE VĂ AFLAȚI SAU FAȚĂ DE CARE RĂSPUNDEȚI ȘI ALE FIECĂREI JURISDICȚII ÎN CARE SUNT AFIȘATE CAMPANIILE SAU CONȚINUTUL DVS. PUBLICITAR; (IX) niciuna dintre datele agenților de publicitate sau conținutul publicitar sau utilizarea acestora nu este sau nu va: (A) încălca drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate ale oricărei terțe părți; (B) încălca orice lege, statut, ordonanță sau regulament, inclusiv, dar fără a se limita la legile și reglementările care guvernează controlul exporturilor și sancțiunile aplicabile; (C) fi defăimător sau calomniator; (D) fi pornografic sau obscen; sau (E) conține programe malware, spyware, viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, ransomware sau alte rutine de programare similare dăunătoare sau rău-intenționate; (X) ați obținut toate aprobările, licențele și permisele aplicabile necesare pentru conținutul publicitar, datele agenților de publicitate și produsele și/sau serviciile agenților de publicitate, precum și pentru utilizarea acestora, și veți fi responsabil pentru menținerea acestor aprobări, licențe și permise în deplină vigoare și efect pe durata acestor Condiții de prestare a serviciilor; și (XI) dacă accesați, utilizați sau implementați Serviciile în numele unei terțe părți (de exemplu, ca agent sau furnizor de servicii): (i) sunteți și veți fi autorizat legal să accesați, să utilizați sau să implementați Serviciile în numele fiecărei părți terțe în această calitate; (ii) accesul, utilizarea sau implementarea Serviciilor de către dvs. nu va depăși autorizația legală furnizată de fiecare astfel de terță parte; (iii) veți fi obligat fiecare astfel de terță parte la aceste Condiții de prestare a serviciilor și, dacă din orice motiv, nu ați obligat niciun astfel de terț la aceste Condiții de prestare a serviciilor, veți fi responsabil pentru îndeplinirea oricărei obligații pe care fiecare terță parte ar fi avut-o în temeiul acestor Condiții de prestare a serviciilor și (iv) autorizați Apple să comunice cu fiecare astfel de terță parte în mod rezonabil, inclusiv pentru a valida autorizațiile specificate în Secțiunea 6(g)(XI)(i)-(iii) sau pentru a furniza informații sau materiale cerute de legea sau reglementările aplicabile și veți asista Apple în astfel de comunicări la cererea Apple.

 

h. Garanția AppleApple declară și garantează că: (I) are puterea deplină de a încheia și de a-și îndeplini obligațiile conform acestor Condiții de prestare a serviciilor; și (II) Serviciile vor fi îndeplinite într-o manieră profesională. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document și sub rezerva Secțiunii 9(a), singurul dumneavoastră remediu contractual pentru orice încălcare a garanțiilor de mai sus, dacă este cazul, este stabilit în Secțiunea 9(g) din aceste Condiții de prestare a serviciilor.

 

i. Permisiune de marketingSunteți de acord că Apple vă poate trimite comunicări de marketing referitoare la Servicii. Apple poate solicita, iar dvs. sunteți de acord să nu refuzați în mod nejustificat permisiunea de a utiliza conținutul publicitar, inclusiv toate mărcile comerciale și siglele incluse în conținutul publicitar, în scopuri promoționale în materialele de marketing Apple. Apple trebuie să aprobe în scris orice comunicat de presă sau anunț care se referă la sau este în legătură cu aceste Condiții de prestare a serviciilor, conținutul publicitar sau relația dvs. cu Apple.

 

j. Mărcile AppleNu veți utiliza mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, siglele sau alte denumiri comerciale sau de produs Apple în niciun scop fără a obține în prealabil acordul scris al Apple. Toate celelalte drepturi legate de mărcile comerciale (inclusiv drepturile statutare) sunt excluse în mod expres în măsura permisă de lege.

 

k. Parametri de raportareDacă Apple oferă, furnizează sau pune la dispoziție rapoarte sau analize despre performanța campaniilor dvs. („Parametri de raportare”), confirmați și sunteți de acord că, între părți, acești parametri de raportare vor fi singurele măsurători autorizate și definitive ale performanței Apple în legătură cu livrarea Serviciilor și că nu vor fi permiși sau considerați autorizați sau definitivi alți parametri de raportare, terți sau de altă natură, în legătură cu Serviciile; cu condiția, totuși, că Apple nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, adecvarea sau fiabilitatea parametrilor de raportare, inclusiv, dar fără a se limita la afișări, conversii și atingeri, în legătură cu Serviciile.
 

l. Utilizarea datelorApple va avea dreptul de a colecta și de a utiliza orice date legate de activitatea utilizatorului în legătură cu Serviciile. Aceste date sunt utilizate pentru analiza, raportarea și îmbunătățirea Serviciilor. Toate datele colectate de Apple în legătură cu Serviciile vor fi prelucrate și utilizate în conformitate cu Politica sa de confidențialitate publicată, disponibilă la apple.com/privacy

 

m. Conformitatea cu specificațiile, ghidurile de conținut și politicileSunteți de acord să respectați instrucțiunile, solicitările, cerințele, condițiile, specificațiile și ghidurile de conținut și politicile, astfel cum sunt furnizate de Apple în legătură cu Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la specificațiile tehnice și ghidurile de conținut și politicile furnizate sau puse la dispoziție de Apple, inclusiv pe toate cele disponibile la searchads.apple.com/terms și/sau ads.apple.com/cn/terms (fiecare încorporate în aceste Condiții de prestare a serviciilor prin trimitere și cu modificările periodice făcute de Apple) și pe care sunteți de acord să le vizitați și să le revizuiți în mod regulat. Sunteți singurul responsabil pentru conținutul adecvat, formatul, funcționarea și menținerea la zi a conținutului publicitar trimis de dvs. sau utilizat în alt mod în legătură cu Serviciile. Pentru publicitate în App Store, confirmați că modificările aduse trimiterii dvs. în App Store (de exemplu, preț, descriere etc.) pot afecta conținutul dvs. publicitar și că astfel de modificări din App Store pot dura până la șaisprezece (16) ore pentru a se reflecta în Servicii. Între părți, sunteți responsabil pentru toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu dezvoltarea, certificarea și aprobarea conținutului dvs. publicitar.
 

n. Relația dintre părțiAceste Condiții de prestare a serviciilor creează o relație de contractant independent între dvs. și Apple. Nicio relație de muncă, relație de agenție, parteneriat, asociere în participație, obligație fiduciară sau orice altă formă de asociere juridică între dvs. și Apple nu este creată de aceste Condiții de prestare a serviciilor și nu veți declara contrariul, indiferent dacă în mod expres, implicit, aparent sau altfel.

 

o.  ConfidențialitatePeriodic, o parte (ca „Partea care divulgă informațiile”) poate divulga sau pune la dispoziție celeilalte părți (ca „Destinatar”), sub orice formă (de exemplu, scrisă, orală, vizuală, electronică sau orice altă formă tangibilă sau formă intangibilă), anumite informații sau materiale non-publice, de proprietate și confidențiale, indiferent dacă sunt sau nu etichetate sau desemnate ca confidențiale („Informații confidențiale”). Informațiile confidențiale vor include, fără limitare, informații nepublice, de proprietate și confidențiale despre relația de afaceri dintre dvs. și Apple, furnizarea de către Apple a și rezultatele din utilizarea Serviciilor și toate discuțiile legate de acestea (de exemplu, planuri de produse nepublice, planuri de marketing), parametri de raportare și orice alt IP Apple (definit mai jos). Fără a aduce atingere celor de mai sus, informațiile confidențiale nu vor include informații care: (I) sunt acum sau ulterior devin disponibile în general publicului fără nicio vină sau încălcare din partea Destinatarului; (II) Destinatarul poate demonstra că le-a avut în mod drept în posesia sa înainte de divulgarea către Destinatar de către Persoana care divulgă informații; (III) sunt dezvoltate independent de către Destinatar, fără a utiliza informații confidențiale; și (IV) Destinatarul le obține în mod corect de la o terță parte care are dreptul de a le transfera sau de a le divulga către Destinatar fără limitare. În plus, informațiile confidențiale nu vor include niciun software gratuit și cu sursă deschisă („FOSS”) inclus în Servicii și însoțit de condițiile de licență care nu impun obligații de confidențialitate privind utilizarea sau divulgarea unui astfel de FOSS. Nimic din aceste Condiții de prestare a serviciilor nu va obliga niciuna dintre părți să divulge informații confidențiale.

 

p. Obligații privind informațiile confidențialeSub rezerva și fără a limita permisiunile și acordările de licență stabilite în mod expres aici, Destinatarul este de acord: (I) să protejeze informațiile confidențiale ale Persoanei care divulgă informații, folosind cel puțin același grad de grijă pe care îl folosește pentru a-și proteja propriile informații confidențiale și de proprietate de importanță similară, dar nu mai puțin decât un grad rezonabil de grijă, (II) să folosească informațiile confidențiale ale Persoanei care divulgă informații în scopul exclusiv de a-și îndeplini obligațiile și de a-și exercita drepturile în temeiul acestor Condiții de prestare a serviciilor și în niciun caz în beneficiul său sau al oricărei terțe părți și (III) să nu divulge, să publice sau să difuzeze informații confidențiale nimănui altcuiva decât acelor angajați și consultanți care au nevoie să le știe pentru a îndeplini un astfel de scop și care sunt legați de aceste Condiții de prestare a serviciilor, care interzic divulgarea sau utilizarea neautorizată a informațiilor confidențiale. Destinatarul va fi responsabil pentru orice încălcare a clauzelor acestei Secțiuni, inclusiv de către angajații sau consultanții săi. Destinatarul poate divulga informații confidențiale în măsura cerută de lege, cu condiția ca Destinatarul să depună eforturi rezonabile pentru a anunța Persoana care divulgă informații cu privire la această cerință înainte de această divulgare și să ia măsuri rezonabile pentru a obține un tratament de protecție a informațiilor confidențiale.

 

q. ProprietateCu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document, între Apple și furnizorul de conținut, furnizorul de conținut își păstrează toate drepturile, titlurile și interesul, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, asupra oricărui conținut publicitar trimis de dvs., cu condiția ca conținutul publicitar să nu încorporeze informații confidențiale Apple sau proprietatea intelectuală Apple, inclusiv codul, instrumentele și tehnologia utilizate în legătură cu Serviciile sau Proprietățile („IP Apple”). Apple își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra: (I) IP-ului Apple; și (II) tuturor analizelor, rapoartelor, datelor și altor informații dezvoltate de Apple referitoare la utilizarea Serviciilor, indiferent dacă sunt sau nu divulge furnizorilor de conținut.

 

r. Confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personalDacă în orice moment determinați că orice caracteristică sau funcționalitate a Serviciilor vă permite să colectați informații de identificare personală („Date cu caracter personal”), veți: (I) notifica imediat Apple în scris; (II) menține stricte măsuri de confidențialitate și securitate pentru a proteja datele cu caracter personal; (III) nu veți divulga datele cu caracter personal niciunei alte părți; (IV) notifica Apple imediat dacă există vreo încălcare potențială sau reală a securității care implică datele cu caracter personal; (V) respecta toate legile, reglementările și acordurile sau tratatele internaționale aplicabile referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în cazul transferurilor de date cu caracter personal din Spațiul Economic European sau Elveția către o jurisdicție în care Comisia Europeană sau, după caz, Comisarul Federal pentru Informații și Protecția Datelor din Elveția, nu a stabilit că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

În conformitate cu politica Apple privind urmărirea, sunteți de acord că, în legătură cu Serviciile, nu veți și nu veți încerca să accesați, să utilizați sau să prelucrați în alt mod nicio informație care poate fi utilizată pentru a urmări orice persoană sau dispozitiv, cu excepția cazului în care aveți permisiunea explicită a utilizatorului prin intermediul API-urilor App Tracking Transparency. Urmărirea este definită de politicile și ghidurile Apple, inclusiv la developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use.

 

s. Stimulente. Apple poate, la discreția sa, să ofere stimulente, inclusiv credite, promoții, reduceri sau alte oferte monetare sau nemonetare, dvs. sau altor utilizatori eligibili ai Serviciilor, în legătură cu Serviciul. Acceptarea sau utilizarea de către dvs. a oricăror astfel de stimulente este supusă atât acestor Condiții de prestare a serviciilor, cât și Termenelor și condițiilor privind creditele promoționale ale serviciilor de publicitate Apple (disponibile la searchads.apple.com/promo-terms și/sau ads.apple.com/cn/promo-terms și încorporate în aceste Condiții de prestare a serviciilor prin trimitere). Confirmați și sunteți de acord că furnizarea sau utilizarea Serviciilor este supusă și poate fi afectată de astfel de stimulente, inclusiv în ceea ce privește costul sau prețul determinat prin licitații sau alte mecanisme de stabilire a prețurilor.

 

7.    Plata pentru Servicii.

 

a. Ca o remunerație pentru Servicii, sunteți de acord să plătiți Apple conform sumelor facturate sau debitate prin metoda dvs. de plată pentru toate plățile, costurile și taxele asociate cu toate campaniile pe care le achiziționați sau le implementați prin intermediul Serviciilor, fără orice reduceri sau promoții oferite de Apple pentru dvs. și orice sume suplimentare (inclusiv orice comisioane și taxe de întârziere, după caz) care pot fi acumulate de sau în legătură cu conținutul publicitar, campaniile, utilizarea Serviciilor sau contul dvs. Declarați, garantați și sunteți de acord că (I) toate metodele de plată aplicabile asociate Contului dvs. sau utilizării de către dvs. a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la cardul de credit, cardul de debit, banca, portofelul electronic și conturile de debit automat, vor fi autorizate în mod valid pentru o astfel de utilizare de către dvs. în conformitate cu toate legile aplicabile, (II) dacă vă asociați sau utilizați o metodă de plată deținută de reprezentantul dvs. autorizat, dacă este cerut de legea aplicabilă, veți fi furnizat autorizație valabilă sau veți fi încheiat un acord valabil cu reprezentantul dvs. pentru o astfel de utilizare, inclusiv pentru rambursări corespunzătoare, și puteți și veți oferi validarea unei astfel de autorizații sau acord la cerere, (III) între părți, sunteți singurul responsabil pentru obținerea, asigurarea și validarea autorizațiilor specificate aici și (IV) indiferent de metoda de plată utilizată, purtați întreaga responsabilitate pentru toate plățile datorate în legătură cu conținutul publicitar, campaniile, utilizarea Serviciilor sau contul dvs. Sunteți responsabil pentru plata la timp a tuturor taxelor și pentru furnizarea Apple a unei metode de plată valide pentru toate taxele. Sunteți de acord ca Apple să vă debiteze metoda de plată în orice moment după ce orice parte a Serviciilor este efectiv livrată.

 

b. Toate plățile și raportările legate de Servicii vor fi exprimate în moneda pe care o selectați în Contul dvs. sau în alt mod în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs. Cu toate acestea, Apple nu va fi obligată să accepte mai mult de o monedă per cont, indiferent de locația în care sunt furnizate astfel de Servicii. Confirmați și sunteți de acord că este posibil ca Apple să nu poată pune la dispoziție pentru facturare sau plată o monedă pe care o preferați sau pe care o utilizați în cursul obișnuit al afacerii dvs. sau o monedă care este disponibilă sau este mandatată de jurisdicția în care locuiți sau vă aflați sau față de care răspundeți. Sunteți de acord în mod expres și confirmați capacitatea dvs. de a tranzacționa legal cu Apple în conformitate cu aceste Condiții de prestare a serviciilor, în conformitate cu cerințele și restricțiile jurisdicției dvs. aplicabile referitoare la valute și plăți, inclusiv cele referitoare la transferurile de plăți (inclusiv transferurile de plăți transfrontaliere), plățile cu cardul de credit și plăți pentru prelungiri de credit, folosind moneda sau monedele pe care Apple vi le pune la dispoziție.

 

c. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor necesită capacitatea de a încheia acorduri și/sau de a efectua tranzacții electronic. CONFIRMAȚI CĂ TRANSMISIILE DVS. ELECTRONICE CONSTITUIE ACORDUL ȘI INTENȚIA DVS. DE A FI OBLIGAT DE ȘI DE A PLĂTI PENTRU ASTFEL DE ACORDURI ȘI TRANZACȚII ȘI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ ÎNCHEIAȚI ASTFEL DE ACORDURI ȘI TRANZACȚII. ACORDUL ȘI INTENȚIA DVS. DE A FI OBLIGAT DE TRANSMISIILE ELECTRONICE SE APLICĂ TUTUROR ÎNREGISTRĂRILOR REFERITOARE LA TOATE TRANZACȚIILE PE CARE LE EFECTUAȚI CU SAU FOLOSIND SERVICIILE. Apple își rezervă dreptul de a vă închide contul sau, cu excepția cazului în care este interzis altfel de alte acorduri, orice alt cont Apple și de a solicita o formă alternativă de plată dacă o metodă de plată este obținută sau utilizată în mod fraudulos în legătură cu Serviciile. Pentru a accesa și păstra înregistrările dvs. electronice, este posibil să vi se solicite anumite cerințe hardware și software, care sunt responsabilitatea dvs. exclusivă.

 

d. Recunoașteți și sunteți de acord că, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document sau în scris: (I) entitatea aplicabilă indicată în Condițiile naționale și regionale privind serviciile de publicitate Apple este autorizată să vă furnizeze Serviciile; (II) entitatea aplicabilă care furnizează Serviciile poate desemna un afiliat care este controlat de, care deține controlul în comun cu sau care deține controlul asupra entității respective, în calitate de beneficiar pentru a colecta plăți pentru Serviciile furnizate și facturate; (III) beneficiarul desemnat este autorizat și poate încasa plata de la dvs. în numele său și al entității aplicabile; (IV) facturile sau alte forme de facturare pentru Serviciile emise de una sau mai multe dintre entități vă pot îndruma să trimiteți plăți către beneficiarul desemnat sau către alt afiliat; și (V) veți face toate aceste plăți către beneficiarul desemnat, conform instrucțiunilor.

 

e. TaxeApple vă poate factura pentru orice taxe, impuneri, obligații, costuri, plăți, deduceri sau orice costuri cu efect echivalent aplicabile, așa cum sunt impuse de orice autoritate fiscală asupra sau cu privire la Serviciile furnizate de Apple către dvs. în conformitate cu aceste Condiții de prestare a serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la taxa pe vânzări, taxa de utilizare, taxa pe valoarea adăugată („TVA”), taxa pentru bunuri și servicii („GST”) și taxa pe consum. Apple va determina, colecta și remite astfel de taxe aplicabile autorităților fiscale competente, iar dvs. sunteți de acord să plătiți taxele astfel cum sunt facturate de Apple. În cazul în care orice autoritate fiscală impune orice responsabilitate privind conformitatea fiscală, inclusiv, dar fără a se limita la contabilizarea taxelor inverse, auto-contabilitatea și raportarea, vă veți asuma întreaga responsabilitate pentru astfel de obligații de conformitate. În cazul în care orice sumă plătibilă de către dvs. către Apple în temeiul acestor Condiții de prestare a serviciilor este supusă oricăror taxe reținute la sursă sau taxe similare aplicabile impuse de orice autoritate fiscală („Impozit reținut la sursă”) și dacă vi se cere să colectați și să remiteți o astfel de reținere la sursă, sunteți de acord că suma integrală a unei astfel de taxe va fi exclusiv pentru contul dvs. și nu va reduce suma plătibilă către Apple. Veți aplica mecanismul sutei majorate pentru plata relevantă, astfel încât, după deducerea și rambursarea impozitului reținut la sursă aplicabil, veți plăti și Apple va primi aceeași sumă ca cea facturată inițial. Veți avea întreaga responsabilitate pentru astfel de obligații de conformitate. Fără a aduce atingere celor de mai sus și în plus față de orice instrucțiuni, solicitări, cerințe sau specificații comunicate de Apple periodic, sunteți de acord să respectați obligațiile și cerințele fiscale disponibile la searchads.apple.com/terms și/sau ads.apple.com/cn/terms, care sunt încorporate în aceste Condiții de prestare a serviciilor prin trimitere.

 

f. Sunteți de acord să notificați Apple prin e-mail cu privire la orice dispută privind factura în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii („Perioada de contestare a facturii”). Litigiile referitoare la facturi vor fi trimise prin e-mail la searchads-billing-inquiries@group.apple.com și vor include motivul(ele) detaliat(e) pentru dispută. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚAȚI LA TOATE REVENDICĂRILE REFERITOARE LA O FACTURĂ, INCLUSIV SERVICIILE ȘI TAXELE MENȚIONATE ÎN ACEASTA, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNT REVENDICATE SAU SUSȚINUTE ÎN PERIOADA DE DISPUTĂ A FACTURII. PENTRU A EVITA ORICE DUBIU, DACĂ NU REUȘIȚI SĂ CONTESTAȚI O FACTURĂ ÎN PERIOADA DE CONTESTARE A FACTURII, CONFIRMAȚI CĂ FACTURA VA FI CONSIDERATĂ PLĂTIBILĂ INTEGRAL ȘI „CA ATARE”. În cazul în care încheiați un contract cu o terță parte pentru a procesa facturile în numele dvs., veți depune eforturi comerciale rezonabile pentru a oferi terțelor părți informațiile necesare și/sau autorizarea pentru a facilita plata la timp către Apple. În plus, sunteți de acord că obligația dvs. de a efectua plăți în timp util și/sau de a notifica Apple în timp util cu privire la litigiile legate de facturi nu va fi nici diminuată, nici scuzată din cauza acțiunilor unei terțe părți.

 

g. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE ȘI FĂRĂ A VĂ LIMITA DREPTURILE SPECIFICE ÎN SECȚIUNEA 9(A), RENUNȚAȚI LA TOATE REVENDICĂRILE REFERITOARE LA (I) SERVICII ȘI/SAU (II) TAXE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNT REVENDICATE SAU AFIRMATE ÎN TERMEN DE ȘAIZECI (60) DE ZILE DE LA FINALIZAREA CAMPANIEI ASOCIATE CU ASTFEL DE SERVICII SAU TAXE.

 

h. Confirmați și sunteți de acord, cu excepția cazului în care Apple specifică altfel, că plățile, costurile și taxele se bazează exclusiv pe parametrii de raportare asociați unei campanii. 

 

La alegerea și la discreția Apple, Apple poate alege să vă ofere sau să vă acorde credit pentru Servicii, în conformitate cu următoarele clauze și condiții:

 

I. Condițiile de plată pentru toate sumele datorate către Apple vor fi datorate la patruzeci și cinci (45) de zile de la data facturii Apple, cu excepția cazului în care Apple poate solicita altfel în scris sau dacă s-a convenit în scris între părți. Plățile efectuate cu întârziere pot fi supuse unei taxe de dobândă calculate zilnic pentru fiecare zi în care plata întârzie. Taxa de dobândă va fi calculată dintr-o rată a dobânzii de bază („Rata de bază”) plus cel mai mic dintre unu la sută (1%) sau suma maximă permisă de legea aplicabilă. Rata de bază se va baza pe orice convenție de piață în evoluție sau în vigoare în acel moment pentru determinarea unei rate de referință în țara de plată la acel moment. Dacă o astfel de rată nu este cotată public sau nu poate fi determinată în mod rezonabil de către Apple, atunci rata de bază se va baza pe rata politicii Băncii Centrale sau pe echivalentul unic consolidat din țara de plată la acel moment. Dacă rata de bază este negativă, aceasta va fi considerată zero la sută (0%). Dacă plata este necesar să fie efectuată pe o altă bază decât patruzeci și cinci (45) de zile de la data facturii Apple, atunci astfel de condiții modificate vor deveni cursul obișnuit al afacerilor și negocierilor dintre dvs. și Apple. 

 

II. Linia de credit va limita suma totală de credit care vă poate fi acordată în orice moment în conformitate cu aceste Condiții de prestare a serviciilor, orice alt acord între dvs. și Apple sau pentru orice alte vânzări sau extinderi de credit de orice fel de către Apple către dvs.

 

III. Apple vă poate extinde, revizui sau revoca creditul pentru dvs., la discreția Apple, din orice motiv, în orice moment, cu sau fără notificare. În plus față de orice alte remedii prevăzute în aceste Condiții de prestare a serviciilor, Apple poate, fără notificare, să ia măsuri de remediere, inclusiv, dar fără a se limita la suspendarea sau rezilierea Campaniilor dvs., a Conturilor dvs. și a utilizării de către dvs. a Serviciilor ori de câte ori soldul restant datorat de către dvs. către Apple depășește linia de credit.

 

IV. Ca o condiție pentru a primi sau a continua să primiți credit, vi se poate cere să trimiteți o cerere de credit furnizată de Apple și să furnizați companiei Apple: (1) informații financiare, situații și rapoarte, cum ar fi bilanțuri, fluxuri de numerar și declarații de profit și pierdere, precum și raportul auditorilor și notele financiare, dacă sunt disponibile, și orice alte astfel de informații sau materiale care sunt furnizate în mod obișnuit oricărui alt furnizor, cesionar sau creditor pentru a sprijini prelungirea creditului; (2) alte informații financiare care pot fi solicitate în mod rezonabil de Apple; și (3) valoarea actuală probabilă a garanțiilor sau a îmbunătățirii creditului, inclusiv, dar fără a se limita la garanții bancare, scrisori de credit în așteptare, garanții corporative, acte de acceptare bancară și garanții personale. În plus, confirmați și sunteți de acord că, atunci când vă ia în considerare pentru o prelungire sau continuarea creditului, Apple vă poate verifica bonitatea, inclusiv prin intermediul serviciilor terților.

 

j. Facturile se vor baza pe livrarea efectivă în timpul unui ciclu de facturare de o lună calendaristică, iar numărul de facturi poate varia în funcție de Campanie sau de orice alt aranjament convenit în scris de către părți. Pentru a evita orice dubiu, Apple va genera facturi folosind parametrii de raportare Apple ca singura măsură obligatorie a performanței Apple la livrarea oricăror Servicii reglementate de prezentul document.

 

k. În cazul în care nu reușiți să efectuați plata la timp sau încălcați în alt mod aceste Condiții de prestare a serviciilor sau orice garanții stabilite aici, veți fi responsabil pentru toate cheltuielile (inclusiv onorariile și costurile avocaților) suportate de Apple pentru colectarea acestor sume. Fără a aduce atingere drepturilor Apple de reziliere, suspendare sau modificare conform Secțiunii 13, în cazul în care încălcați aceste Condiții de prestare a serviciilor, inclusiv prin nerespectarea oricăror termene și condiții de plată sau creditare, Apple își rezervă dreptul: (I) să rezilieze sau să suspende îndeplinirea obligațiilor sale conform acestor Condiții de prestare a serviciilor, (II) să rezilieze, să suspende, să modifice sau să restricționeze accesul dvs. la Servicii și/sau (III) să declare toate sumele datorate Apple imediat datorate și plătibile. 

 

l. Confirmați și sunteți de acord că orice informație despre metoda de plată pe care o furnizați companiei Apple poate fi partajată de Apple companiilor care lucrează în numele Apple, cum ar fi procesatorii de plăți și/sau agențiile de credit, exclusiv în scopul verificării creditului, efectuării plății către Apple și deservirii contului dvs. Sunteți de acord că Apple are dreptul, fără a răspunde în fața dvs., de a divulga orice informații despre metoda de plată autorităților de aplicare a legii, oficialilor guvernamentali și/sau unei terțe părți, așa cum Apple consideră că este în mod rezonabil necesar sau adecvat pentru a aplica și/sau verifica conformitatea cu orice parte a acestor Condiții de prestare a serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul Apple de a coopera cu orice proces legal legat de utilizarea de către dvs. a Serviciilor și/sau o pretenție a unei terțe părți că utilizarea de către dvs. a Serviciilor este ilegală și/sau încalcă drepturile unui astfel de terț).

 

8.    Proprietatea intelectuală.

 

a. Recunoașterea proprietățiiSunteți de acord că Serviciile conțin informații și materiale de proprietate care sunt deținute de Apple și/sau de licențiatorii săi sau de alte terțe părți și sunt protejate de proprietatea intelectuală aplicabilă și de alte legi și că nu veți folosi astfel de informații sau materiale de proprietate în niciun fel decât pentru utilizarea Serviciilor în conformitate cu aceste Condiții de prestare a serviciilor. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres aici și în măsura în care legile aplicabile împiedică Apple să vă împiedice să faceți acest lucru, nicio parte a Serviciilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau prin orice mijloc fără acordul expres scris al Apple.

 

b. Drepturi de autorToate drepturile de autor asupra Serviciilor sunt deținute de Apple și/sau de licențiatorii săi.

 

c. Mărci comercialeApple, sigla Apple, App Store, iTunes, Apple Ads, Apple Search Ads și alte mărci comerciale Apple, mărci de serviciu, grafice și sigle utilizate în legătură cu Serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. și/ sau alte țări. Nu vi se acordă niciun drept sau licență cu privire la oricare dintre mărcile comerciale menționate anterior și orice utilizare a acestor mărci comerciale.

 

9.    Declinarea garanțiilor; Limitarea răspunderii.

 

a. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI DREPTURI SAU CĂI DE ATAC CARE NU POT FI EXCLUSE CONFORM LEGILOR DIN JURISDICȚIA DVS. NIMIC DIN ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR NU ARE SCOPUL DE A LIMITA, MODIFICA SAU EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI ASTFEL LIMITATĂ, MODIFICATĂ SAU EXCLUSĂ PRIN LEGE. TOATE LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE RĂSPUNDERII APPLE DIN ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR SE VOR APLICA NUMAI ÎN MĂSURA ÎN CARE ASTFEL DE LIMITĂRI SUNT PERMISE DE LEGE.

 

b. APPLE NU GARANTEAZĂ, NU DECLARĂ SAU NU ACORDĂ GARANȚII CĂ SERVICIILE SAU EVENTUALELE CARACTERISTICI ȘI FUNCȚIONALITĂȚI ALE SERVICIILOR VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI, ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ APPLE POATE ELIMINA SERVICIILE (SAU ANUMITE PRODUSE SAU SERVICII DIN ACESTEA) LA ANUMITE INTERVALE PENTRU PERIOADE NEDEFINITE SAU CĂ POATE ÎNCETA FURNIZAREA SERVICIILOR ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL, ÎN ORICE MOMENT, ÎN CAZURILE NECESARE PENTRU A PROTEJA INTERESELE APPLE.

 

c. APPLE NU GARANTEAZĂ, NU DECLARĂ ȘI NU ACORDĂ GARANȚII CĂ SERVICIILE, EVENTUALELE CARACTERISTICI ȘI FUNCȚIONALITĂȚI ALE SERVICIILOR SAU CONȚINUTUL DVS. PUBLICITAR SPECIFIC SUNT DISPONIBILE ÎN TOATE LOCAȚIILE ȘI, ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT DISPONIBILE, CĂ TOATE LIMBILE FOLOSITE ÎN ASTFEL DE LOCAȚII VOR FI DISPONIBILE ȘI APPLE NU FACE NICIO DECLARAȚIE CĂ SERVICIILE SAU CONȚINUTUL DVS. PUBLICITAR SUNT ADECVATE SAU PERMISE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ÎNTR-O ANUMITĂ LOCAȚIE.

 

d. SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE ESTE PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. SERVICIILE ȘI EVENTUALELE CARACTERISTICI ȘI FUNCȚIONALITĂȚI VĂ SUNT LIVRATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS., FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, OPORTUNITATE, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ PREȚURILE PENTRU SERVICII SE POT BAZA ÎN ÎNTREGIME SAU PARȚIAL PE UN MODEL DE LICITAȚIE, CARE POATE VARIA ÎN FUNCȚIE DE NUMEROȘI FACTORI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ALGORITMII PROPRIETARI UTILIZAȚI DE APPLE.

 

e. ÎN MĂSURA ÎN CARE NU ESTE INTERZIS DE LEGEA APLICABILĂ, APPLE, DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTANȚII SAU LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV ORICE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE, CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR SAU DE UTILIZAREA SAU ACCESUL DVS. LA SERVICII, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE PRODUS, SERVICIU, CARACTERISTICĂ SAU FUNCȚIONALITATE SAU ORICE PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE FEL SUFERITE CA URMARE A UTILIZĂRII ORICĂRUI PRODUS, SERVICIU, CARACTERISTICĂ SAU FUNCȚIONALITATE PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, CHIAR DACĂ SUNT INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTORA, FIE ÎN TEMEIUL UNEI TEORII A CONTRACTULUI, A GARANȚIEI, A DELICTULUI (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) A RĂSPUNDERII PENTRU PRODUSE, A ÎNCĂLCĂRII ORICĂREI OBLIGAȚII STATUTARE, A PRINCIPIILOR DE DESPĂGUBIRE SAU DE ALTĂ NATURĂ, ȘI FĂRĂ A ADUCE ATINGERE SCOPULUI ESENȚIAL SAU ORICĂRUI REMEDIU, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ACESTE DAUNE SUNT PROVOCATE EXCLUSIV DE CONDUITA NECORESPUNZĂTOARE INTENȚIONATĂ SAU DE NEGLIJENȚA GRAVĂ A APPLE. ÎN NICIUN CAZ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A APPLE FAȚĂ DE DVS. ÎN TEMEIUL ACESTUI ACORD PENTRU TOATE DAUNELE (ALTELE DECÂT CELE CERUTE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN CAZURILE CARE IMPLICĂ VĂTĂMĂRI CORPORALE) NU VA DEPĂȘI SUMA TAXELOR EFECTIV PLĂTITE SAU PLĂTIBILE CĂTRE APPLE CONFORM ACESTOR CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR.

 

f. APPLE NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS. SAU VOR FI LIPSITE DE ERORI DE REȚEA, PIERDERI, CORUPȚIE, ATACURI, VIRUȘI, INTERFERENȚE, HACKING SAU ALTE INTRUZIUNI ÎN SECURITATE.

 

g. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PĂRȚILE AU CONVENIT ALTFEL ÎN SCRIS, PENTRU CAMPANIILE CARE AU PARAMETRII DE LIVRARE CONVENIȚI (ADICĂ NU PUBLICITATE BAZATĂ PE PERFORMANȚĂ), ÎN CAZUL ÎN CARE CAMPANIA DVS. NU ATINGE PARAMETRII CONVENIȚI DIN ORICE PUNCT DE VEDERE, SINGURUL ȘI EXCLUSIVUL DVS. REMEDIU VA FI LIMITAT LA PRELUNGIREA CAMPANIEI SAU LA CONTINUAREA CAMPANIEI LA UN MOMENT ULTERIOR ÎNTR-O OFERTĂ COMPARABILĂ PENTRU O VALOARE SIMILARĂ, LA DISCREȚIA EXCLUSIVĂ A APPLE, PÂNĂ CÂND SUNT ATINȘI PARAMETRII CONVENIȚI SAU, LA DISCREȚIA EXCLUSIVĂ A APPLE, O RAMBURSARE PRO-RATA PENTRU PORȚIUNEA DE CAMPANIE CARE NU A FOST LIVRATĂ. PENTRU EVITAREA ORICĂRUI DUBIU, ACEST REMEDIU NU SE VA APLICA NICIUNEI CAMPANII PENTRU CARE NU EXISTĂ UN ACORD EXPLICIT ÎNTRE PĂRȚI CU PRIVIRE LA PARAMETRII SPECIFICI DE LIVRARE, CUM AR FI CAMPANIILE LIVRATE PRIN MECANISME BAZATE PE LICITAȚII; APPLE NU GARANTEAZĂ CĂ ASTFEL DE CAMPANII VOR FI LIVRATE ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL.

 

10.  DespăgubiriPRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, SUNTEȚI DE ACORD, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, SĂ DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ ȚINEȚI APPLE, DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTANȚII ȘI LICENȚIATORII SĂI INOFENSIVI CU PRIVIRE LA ORICE PRETENȚII, PIERDERI, DATORII, CHELTUIELI, COSTURI, ONORARII, AMENZI SAU ALTE TIPURI DE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ONORARIILE AVOCAȚILOR ȘI TOATE COSTURILE LEGATE DE APLICAREA ACESTEI CLAUZE, CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (A) ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR, INCLUSIV ORICE DECLARAȚIE, GARANȚIE SAU CONTRACT ÎNCHEIAT DE DVS. PRIN PREZENTA; (B) UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, NEAUTORIZATĂ SAU ILEGALĂ A SERVICIILOR DE CĂTRE DVS.; (C) ORICE PRETENȚIE CONFORM CĂREIA CONȚINUTUL PUBLICITAR, DATELE AGENȚILOR DE PUBLICITATE, DATELE UTILIZATORILOR COMERCIALI SAU ACȚIUNILE DE ORIENTARE UTILIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE (I) AU ÎNSUȘIT SAU AU ÎNCĂLCAT BREVETUL, DREPTURILE DE AUTOR, MARCĂ COMERCIALĂ, SECRETUL COMERCIAL, TOPOGRAFIILE SAU ORICE ALT DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU DE PROPRIETATE ALE ORICĂREI TERȚE PĂRȚI; (II) AU DEFĂIMAT SAU AU ÎNCĂLCAT CONFIDENȚIALITATEA SAU AU ÎNCĂLCAT INTIMITATEA ALTUIA; (III) AU CONSTITUIT ACTE SAU PRACTICI FALSE, ÎNȘELĂTOARE, NELOIALE, ABUZIVE, INCLUSIV LEGATE DE PUBLICITATE SAU VÂNZĂRI; SAU (IV) NU AU RESPECTAT VREO LEGE SAU REGLEMENTARE APLICABILĂ.

 

11.  ÎnștiințăriOrice notificări referitoare la aceste Condiții de prestare a serviciilor se vor face în scris. Notificările vor fi considerate transmise de Apple atunci când sunt trimise către dvs. la adresa de e-mail sau la adresa poștală pe care o furnizați Apple în legătură cu Serviciile. Sunteți de acord să vă verificați în mod regulat adresa de e-mail și adresa poștală pentru notificări de la Apple către dvs., să examinați prompt toate astfel de notificări și să notificați imediat Apple dacă nu mai aveți acces la adresa de e-mail sau la adresa poștală furnizată companiei Apple în legătură cu serviciile. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document, toate notificările către Apple referitoare la aceste Condiții de prestare a serviciilor vor fi considerate ca fiind transmise: (a) atunci când sunt livrate personal, (b) la trei zile lucrătoare după ce au fost trimise de un transportator comercial expres cu dovada scrisă a livrării sau (c) la cinci zile lucrătoare după ce au fost trimise prin poștă de primă clasă sau certificată, cu poștă plătită în avans, prin metodele menționate mai sus la (a), (b) și (c), către: Apple Inc., Legal (attn: Advertising Platforms Legal), One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, Statele Unite. O parte își poate schimba adresa de e-mail sau poștală prin notificarea scrisă a celeilalte părți, așa cum este descris mai sus.

 

12. Modificare sau Modificare a Condițiilor de prestare a serviciilorApple își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica aceste Condiții de prestare a serviciilor în orice moment. La o astfel de modificare, Condițiile de prestare a serviciilor modificate vor fi disponibile la searchads.apple.com/terms-of-service și/sau ads.apple.com/cn/terms-of-service/english, sau într-o altă locație accesibilă, așa cum este notificată de Apple, și vor intra în vigoare la notificarea dvs., în conformitate cu Secțiunea 11 de mai sus, sau la un moment ulterior, așa cum este specificat în această notificare. Sunteți de acord să vizitați în mod regulat searchads.apple.com/terms-of-service și/sau ads.apple.com/cn/terms-of-service/english sau o altă locație accesibilă, așa cum este notificată de Apple, și să revizuiți Condițiile de prestare a serviciilor, inclusiv pentru orice modificări, care pot fi indicate prin actualizări ale datei de intrare în vigoare, menționată în partea de sus a Condițiilor de prestare a serviciilor. Confirmați și sunteți de acord că revizuirea periodică a acestor Condiții de prestare a serviciilor pentru modificări este responsabilitatea dvs. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORICE MODIFICARE A CONDIȚIILOR DE PRESTARE A SERVICIILOR, VEȚI OPRI IMEDIAT ORICE ACCES LA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE APPLE V-A COMUNICAT ALTFEL, UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A SERVICIILOR DUPĂ ORICE MODIFICARE A CONDIȚIILOR DE PRESTARE A SERVICIILOR VA FI CONSIDERATĂ CA ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A CONDIȚIILOR DE PRESTARE A SERVICIILOR MODIFICATE.

 

13.  ÎncetareaOricare dintre părți, la propria sa discreție, poate rezilia aceste Condiții de prestare a serviciilor în orice moment, prin notificare, fără motiv; cu condiția, totuși, ca orice utilizare continuă a Serviciilor de către furnizorul de conținut după o astfel de notificare de reziliere să fie supusă Condițiilor de prestare a serviciilor în vigoare în acel moment. La orice expirare sau reziliere a prezentului Acord, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în mod expres în aceste Condiții de prestare a serviciilor sau după cum este cerut de legea aplicabilă: (a) toate drepturile, licențele, consimțământul și autorizațiile acordate de oricare dintre părți celeilalte în temeiul prezentului Acord vor înceta imediat; (b) veți înceta orice utilizare a Serviciilor; și (c) toate taxele datorate către Apple conform acestor Condiții de prestare a serviciilor vor deveni imediat datorate și plătibile. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PREVĂZUTE ÎN SECȚIUNEA 6(o), SECȚIUNEA 6(p), SECȚIUNEA 6(r), SECȚIUNEA 7(a), SECȚIUNEA 7(g) ȘI SECȚIUNILE 8 PÂNĂ LA 15 VOR SUPRAVIEȚUI EXPIRĂRII SAU ÎNCETĂRII ACESTORA CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂREI DISPOZIȚII CONTRARE DIN ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR, APPLE POATE, LA DISCREȚIA SA EXCLUSIVĂ, DIRECT SAU INDIRECT, IMEDIAT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, SĂ SUSPENDE, SĂ REZILIEZE SAU SĂ INTERZICĂ ÎN ALT MOD ACCESUL LA SAU UTILIZAREA TUTUROR SAU A UNEI PĂRȚI A SERVICIILOR. Această Secțiune 13 nu limitează niciunul dintre celelalte drepturi sau remedii ale Apple, fie prin lege, prin echitate sau conform acestor Condiții de prestare a serviciilor.

 

14.  Legea aplicabilăSUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ LEGILE STATULUI CALIFORNIA, EXCLUZÂND REGULILE SALE PRIVIND CONFLICTELE DE LEGI, GUVERNEAZĂ ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR ȘI CĂ JURISDICȚIA EXCLUSIVĂ PENTRU ORICE PROCEDURĂ LEGATĂ ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. VA FI REPREZENTATĂ DE INSTANȚELE DE STAT ȘI FEDERALE DIN DISTRICTUL DE NORD AL CALIFORNIEI. PRIN PREZENTA RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A VĂ OPUNE ALEGERII DE MAI SUS A LEGII, JURISDICȚIEI PERSONALE SAU LOCULUI DE DESFĂȘURARE.

FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ORICĂREI DISPOZIȚII CONTRARE DIN SECȚIUNE, SUNTEȚI, DE ASEMENEA, DE ACORD CA ORICE DISPUTE CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SĂ FIE TRANSMISE COMISIEI DE ARBITRAJ ECONOMIC ȘI COMERCIAL INTERNAȚIONAL DIN CHINA (CIETAC) DIN BEIJING, PENTRU ARBITRAJ, CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN CONFORMITATE CU REGULILE DE ARBITRAJ ALE CIETAC ÎN VIGOARE LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE ARBITRAJ, PRECUM ȘI CU URMĂTOARELE TERMENE ȘI CONDIȚII: HOTĂRÂREA ARBITRALĂ VA FI DEFINITIVĂ ȘI OBLIGATORIE PENTRU AMBELE PĂRȚI. FIECARE PARTE VA NUMI UN ARBITRU. CEL DE-AL TREILEA ARBITRU, CARE VA ACȚIONA CA ARBITRU-PREȘEDINTE, VA FI ALES ÎN COMUN DE CEI DOI ARBITRI NUMIȚI DE PĂRȚI. DACĂ ARBITRUL CARE PREZIDEAZĂ NU POATE FI ALES ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA NUMIREA CELUI DE-AL DOILEA ARBITRU, PREȘEDINTELE CIETAC ESTE AUTORIZAT SĂ NUMEASCĂ UNUL. ARBITRUL CARE PREZIDEAZĂ NU VA FI ȘI NU VA FI FOST CETĂȚEAN NICI AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE, NICI AL STATELOR UNITE. CU TOATE ACESTEA, O PERSOANĂ CARE DEȚINE UN PAȘAPORT HONG KONG SAU CARE ARE DREPTUL DE A LOCUI ÎN HONG KONG – DAR NU A FOST NICIODATĂ CETĂȚEAN AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE ÎNAINTE DE 1 IULIE 1997 – NU VA FI CONSIDERATĂ CA CETĂȚEAN AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PĂRȚILE CONVIN ALTFEL. PĂRȚILE CONVIN, DE ASEMENEA, CĂ TOȚI ARBITRII POT FI NUMIȚI DIN AFARA GRUPULUI DE ARBITRI CIETAC, CONFORM REGULILOR DE ARBITRAJ ALE CIETAC ÎN VIGOARE LA MOMENTUL SOLICITĂRII DE ARBITRAJ. LOCUL ARBITRAJULUI VA FI BEIJING, RPC. LIMBA ARBITRAJULUI VA FI ENGLEZA. ÎN PLUS FAȚĂ DE REGULILE CIETAC, PĂRȚILE CONVIN CA ARBITRAJUL SĂ SE DESFĂȘOARE ÎN CONFORMITATE CU REGULILE IBA PRIVIND LUAREA DE PROBE ÎN ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL. PĂRȚILE VOR PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA ASUPRA ORICĂRUI ARBITRAJ ȘI A TUTUROR HOTĂRÂRILOR DIN ARBITRAJ, ÎMPREUNĂ CU TOATE MATERIALELE DIN PROCEDURILE CREATE ÎN SCOPUL ARBITRAJULUI ȘI TOATE CELELALTE DOCUMENTE PRODUSE DE O ALTĂ PARTE ÎN CADRUL PROCEDURII CARE NU SUNT ALTFEL DE DOMENIUL PUBLIC, CU EXCEPȚIA ȘI ÎN MĂSURA ÎN CARE DIVULGAREA POATE FI CERUTĂ UNEI PĂRȚI PRIN OBLIGAȚIA LEGALĂ, PENTRU A PROTEJA SAU A URMĂRI UN DREPT LEGAL SAU PENTRU A EXECUTA SAU CONTESTA O HOTĂRÂRE ÎN CADRUL UNEI PROCEDURI JUDICIARE ÎN FAȚA UNEI INSTANȚE SAU A UNEI ALTE AUTORITĂȚI JUDICIARE. ARBITRII VOR ACORDA PĂRȚII CARE PREVALEAZĂ, DACĂ EXISTĂ, DUPĂ CUM AU STABILIT ARBITRII, COSTURILE ȘI CHELTUIELILE ACESTEIA, INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR SĂI. PARTEA CARE A CÂȘTIGAT VA AVEA, DE ASEMENEA, DREPTUL LA ONORARIILE ȘI COSTURILE AVOCAȚILOR SĂI ÎN ORICE ACȚIUNE DE CONFIRMARE ȘI/SAU EXECUTARE A ORICĂREI HOTĂRÂRI ARBITRALE ÎN ORICE PROCEDURĂ JUDICIARĂ.
 

15.  DiverseAceste Condiții de prestare a serviciilor, inclusiv toate Anexele la acestea, constituie întregul acord dintre dvs. și Apple și guvernează utilizarea Serviciilor de către dvs., înlocuind toate acordurile anterioare dintre dvs. și Apple, cu excepția celor stipulate în scris în Alte Acorduri. Nu puteți atribui aceste Condiții de prestare a serviciilor, inclusiv, fără limitare, prin aplicarea legii sau prin fuziune, fără aprobarea prealabilă scrisă a Apple și orice încercare de a atribui aceste Condiții de prestare a serviciilor fără o astfel de aprobare prealabilă scrisă este nulă. Apple va examina orice solicitare de cesiune în timp util. Dacă oricare parte a prezentelor Condiții de prestare a serviciilor este declarată nevalidă sau neexecutorie, respectiva porțiune va fi interpretată într-o manieră conformă cu legislația aplicabilă pentru a reflecta, cât mai fidel posibil, intențiile inițiale ale Părților, iar părțile rămase vor fi în vigoare și își vor produce efectele în continuare. Nerespectarea de către Apple a vreunui drept sau prevederi din aceste Condiții de prestare a serviciilor nu va constitui o renunțare la o astfel de prevedere sau la orice altă prevedere a acestor Condiții de prestare a serviciilor. Apple nu își asumă răspunderea în caz de nerespectare a obligațiilor din motive independente de controlul său. Aceste Condiții de prestare a serviciilor nu sunt în beneficiul niciunei terțe părți.