Apples annonserings­policyer

Dessa policyer hjälper till att förklara vad som är och inte är tillåtet när du annonserar ditt innehåll med Apples reklamtjänster.  

När du gör reklam för din app måste du, förutom att följa alla App Store-policyer och riktlinjer, även följa alla nedanstående policyer som rör reklam. Om du bryter mot någon av dessa policyer kommer din app inte att vara kvalificerad att använda Apples reklamtjänster. Läs och håll dig uppdaterad om våra policyer för att undvika avslag, pauser eller förseningar för dina annonser.

Senast uppdaterad 28 augusti 2023.


1. Annonsörens ansvar

Du ansvarar för följande:

 • 1.1 Du måste följa Användarvillkoren för Apple Advertising Services.

 • 1.2 Din app måste följa alla App Store-riktlinjer.

 • 1.3 Ditt annonsinnehåll – inklusive innehåll som du skickar till App Store som används för att generera din annons och din användning av Apples reklamtjänster – måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar i varje land eller region där du annonserar.

 • 1.4 Ditt annonsinnehåll och din användning av Apples reklamtjänster får inte bryta mot någon parts immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter eller maskarbete. Inkludering eller användning av någon annan parts immateriella rättigheter, logotyp, grafik, konstverk, ljud, film, kändis eller person måste vara korrekt licensierad för användning.

 • 1.5 Alla påståenden i annonsinnehåll måste vara tillräckligt underbyggda.

 • 1.6 Annonsinnehåll får inte vara vilseledande.

 • 1.7 Annonsinnehåll får inte lura användare att tillhandahålla personlig information (1) utan informerat samtycke eller under vilseledande eller falska förevändningar, eller (2) till parter som samlar in personlig information i syfte att sälja, handla, byta, eller på annat sätt missbruka den personliga informationen.

 • 1.8 Appnamn, beskrivning, bilder och förhandsvisningar på App Store måste korrekt återspegla appens avsikt och kärnupplevelse.

 • 1.9 Användning av Apples namn, produkter, logotyp eller andra varumärkesattribut utan föregående godkännande är förbjuden.

 • 1.10 Du måste ha alla nödvändiga licenser och tillstånd för din annonsering och måste tillhandahålla Apple dem när det krävs eller efterfrågas.

2. Reklam i Fastlandskina

 • 2.1 Företagslicenser, tillstånd, statliga godkännanden eller annat material eller information kan krävas för att annonsera i Fastlandskina.

 • 2.2 Reklam i vissa branscher eller kategorier kan vara begränsad till företagsenheter.

 • 2.3 Åldersbegränsningar gäller för annonsering i vissa branscher eller kategorier.

 • 2.4 Annonserna måste vara på förenklad kinesiska och du måste följa specifika innehållskrav.

 • Mer information om krav för annonsering i Fastlandskina finns i Apples riktlinjer för annonsering i Fastlandskina.

3. Förbjudet innehåll

Apple tillåter inte följande förbjudna innehåll i någon reklam:

 • 3.1 Diskriminerande innehåll – Annonsinnehåll som främjar hat, våld, trakasserier eller rasism mot en individ eller grupp oavsett etnicitet, kön, trosbekännelse, nationellt ursprung, funktionsvariation, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller ekonomisk status.

 • 3.2 Ärekränkande innehåll – Annonsinnehåll som är ärekränkande, förolämpande eller förtalande.

 • 3.3 Svordomar – Annonsinnehåll som är grovt eller obscent, inklusive osmakliga formuleringar eller fraser.

 • 3.4 Vuxet innehåll – Annonsinnehåll som främjar vuxenorienterade teman eller grafiskt innehåll, till exempel pornografi, Kama Sutra, erotik eller instruerande innehåll och andra sexlekar.

 • 3.5 Förskrivna läkemedel – Annonsinnehåll som direkt eller indirekt underlättar eller främjar försäljning, distribution eller användning av tobaksprodukter, illegala droger, narkotika, överdriven alkoholkonsumtion eller alkoholanvändning av underåriga.

 • 3.6 Vapen eller ammunition – Annonsinnehåll som direkt eller indirekt underlättar eller främjar försäljning, distribution eller användning av vapen, skjutvapen, ammunition, explosiva material eller fyrverkerier.

 • 3.7 Kontroversiellt innehåll – Annonsinnehåll som anses stötande eller grafiskt eller innehåller personliga attacker, mobbning eller hot mot en person eller en enskild verksamhet eller institution.

 • 3.8 Förfalskade dokument – Olagligt eller olicensierat annonsinnehåll som främjar falska dokument, material, produkter eller tjänster av tvivelaktig laglighet.

 • 3.9 Olämplig affärsverksamhet – Annonsinnehåll som på ett olämpligt sätt uppmuntrar till nedladdningar eller manipulering, filtrering eller förfalskning av recensioner, feedback, tryck eller nedladdningar.

 • 3.10 Bedrägliga meddelanden – Falska, bedrägliga, oärliga eller vilseledande påståenden, inklusive vilseledande titlar, uttalanden eller illustrationer som:

 • Bli rik-snabbt-planer, ”gratispengar” eller liknande möjligheter eller erbjudanden för att tjäna pengar
 • Gratiserbjudanden och utlottningar, som ”Du har blivit utvald att vinna en gratis …”
 • ”Gratis artiklar” som kräver någon typ av betalning, administrativa kostnader, transportavgifter eller andra avgifter och som därför inte riktigt är gratis artiklar
 • 3.11 Vilseledande prissättning och prisanspråk – Annonsinnehåll som ger en felaktig bild av ett erbjudandes sanna natur (priser och eventuella anspråk på betyg måste alltid vara korrekta).

 • 3.12 Olagligt reklaminnehåll – Annonsinnehåll som inte följer tillämpliga lagar och förordningar, inklusive lagar och förordningar i varje land eller region där annonsinnehållet sprids.

 • 3.13 Olicensierat reklaminnehåll – Annonsinnehåll som saknar nödvändiga licenser, tillstånd eller annan auktorisation som krävs enligt lag, inklusive enligt lagar och förordningar i varje land eller region där annonsinnehållet sprids.

 • 3.14 Tvivelaktig laglighet – Annonsinnehåll som marknadsför produkter eller tjänster av tvivelaktig laglighet, till exempel falskt erhållna lösenord, pyramidspel, produkter utformade för att kringgå lagar om hastighetskontroll eller marknadsföring av länder eller regioner som omfattas av amerikanska handelsembargon eller sanktioner.

 • 3.15 Politiskt innehåll – Annonsinnehåll som innehåller eller direkt eller indirekt främjar politiska kandidater, ämbetsinnehavare, partier, organisationer, insamlingar och röster eller valomröstningar eller initiativ, inklusive reklam som uttrycker motstånd mot sådana. Reklam om frågor av allmän betydelse som också kan vara politiskt aktuella eller känsliga kan utvärderas från fall till fall.

4. Begränsat innehåll

Visst annonsinnehåll får endast annonseras i vissa länder eller regioner eller annonsplaceringar.

Visst annonsinnehåll kan vara begränsat eller förbjudet enligt lokala lagar.

Du ansvarar för att på lämpligt sätt begränsa ditt annonsinnehåll i länderna eller regionerna där du annonserar.

Begränsningar kan innefatta att begränsa din annonsering till lämplig åldersgrupp eller ha de nödvändiga licenserna eller tillstånden för landet eller regionen. Några exempel:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Annonsinnehåll som främjar försäljning eller konsumtion av alkohol, eller som hänvisar till användning av alkoholhaltiga drycker, kan vara förbjudet eller begränsat i vissa länder och regioner.

 • 4.1.2 All text, bilder, video och ljud som används i marknadsförings- eller reklamsyfte måste avbilda åldersanpassade personer och scener.

4.2 Känsligt innehåll eller bilder

 • 4.2.1 Annonsinnehåll eller bilder kan anses vara känsliga enligt Apples granskningsteam. Annonsinnehåll som bedöms vara känsligt kan förhindras från att visas i vissa länder eller regioner, eller förbjudas från att köras helt.

4.3 Farmaceutiskt och medicinskt

 • 4.3.1 Annonsinnehåll för farmaceutiska produkter, medicintekniska produkter och medicinska tjänster får endast visas för vuxna.

4.4 Spel om riktiga pengar

 • 4.4.1 Annonsinnehåll som tillåter användare att satsa på kasinospel eller sportevenemang för chansen att vinna pengar eller priser med verkligt värde är förbjudet att visas på vissa annonsplaceringar. Exempel inkluderar men är inte begränsade till: kasinospel, sportvadslagning, vadslagning på virtuella sporter och tjänster som erbjuder statistisk analys för hasardspelsändamål.

 • 4.4.2 Annonsörer måste se till att de följer lokala lagar när de kör hasardspelsrelaterade annonser. Det är annonsörens ansvar att se till att de har relevanta tillstånd och licenser som krävs för att verka i de länder eller regioner där de väljer att annonsera.

 • 4.4.3 Annonsinnehåll för hasardspel med riktiga pengar och relaterade tjänster får endast visas för vuxna.

 • 4.4.4 Annonsinnehåll för hasardspel med riktiga pengar är tillåtet i vissa länder eller regioner efter att den korrekta annonseringslicensen har granskats och godkänts av Apple.

4.5 Simulerat hasardspel

 • 4.5.1 Annonsinnehåll för appar som efterliknar hasardspel eller kasinospel men som inte erbjuder användarna chansen att vinna pengar eller priser som har verkligt värde får endast visa annonser på vissa annonsplaceringar och är förbjudet eller begränsat i vissa länder eller regioner.

4.6 Dejtingtjänster/matchmaking

 • 4.6.1 Annonsinnehåll för appar som erbjuder dejtingtjänster eller matchmaking kan förbjudas att visas på vissa annonsplaceringar.

 • 4.6.2 Annonsinnehåll för appar som erbjuder dejtingtjänster eller matchmaking måste följa lokala lagar och förordningar i länder eller regioner där du väljer att annonsera.

 • 4.6.3 Annonsinnehåll för appar som erbjuder dejtingtjänster eller matchmaking kanske inte kör kampanjer i vissa länder eller regioner om inte appen är tillgänglig endast för vuxna.

5. Översikt över annonsplaceringskvalificering

 • 5.1 Apple använder både manuella och automatiserade system för att avgöra om annonsinnehåll är kvalificerat att visas, på vilka placeringar och/eller i vilka länder eller regioner. Huvudparametrarna som undersöks av de automatiserade systemen är relevans, kvalitet och betyg, och alla bestämningar granskas av medlemmar i modereringsteamet för innehåll.

 • 5.2 Kvalificeringsöversikt efter placering:

Innehåll Sökresultat Sökfliken Idag-fliken Produktsida
Alkohol Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Känsligt innehåll eller bilder Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Farmaceutiskt och medicinskt Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Spel om riktiga pengar Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Simulerat hasardspel Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Dejtingtjänster eller matchmaking Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Religion Tillåtet* Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
 • *Kan vara begränsad i enlighet med lokala lagar och förordningar.

6. Annonsering på Idag-fliken

Annonser på Idag-fliken måste följa Apples riktlinjer för annonsering. De omfattar:

 • 6.1 Appens namn och undertext måste matcha det lokaliserade språket för det landet eller området där din kampanj är inställd att köras.

 • 6.2 Appens symbol, namnet och undertexten får inte innehålla bilder som anses vara våldsamma, stötande, sexuellt explicita eller på annat sätt olämpliga.

 • 6.3 Appens symbol, namn, undertext och bilder får inte innehålla vapen eller grafiskt våld.

 • 6.4 Appens symbol, namnet och undertexten får inte innehålla priser, erbjudanden eller rankningsanspråk.

 • Mer information finns i Riktlinjer för annonser på Idag-fliken.

7. Prövningsmöjligheter

Se här för mer information om åtgärder och prövningsmöjligheter som kan vara tillgängliga under EUs lag om digitala tjänster.

Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa policyer. Apple kan också tillämpa restriktioner eller begränsningar för din annonsering. Om du har några frågor om våra policyer är du välkommen att kontakta oss.