Pravilniki o oglaševanju
družbe Apple

V teh pravilnikih je razloženo, kaj je in kaj ni dovoljeno pri oglaševanju vsebine z oglaševalskimi storitvami družbe Apple.  

Pri oglaševanju aplikacije je treba poleg upoštevanja vseh pravilnikov in smernic trgovine App Store upoštevati tudi vse naslednje pravilnike, povezane z oglaševanjem. V primeru kršitev katerega koli od teh pravilnikov vaša aplikacija ne izpolnjuje pogojev za uporabo oglaševalskih storitev družbe Apple. Preberite naše pravilnike in se seznanite z njimi, da se boste lahko izognili zavrnitvam, začasnim prekinitvam ali zamudam pri oglasih.

Nazadnje posodobljeno 28. avgusta 2023.


1. Odgovornosti oglaševalcev

Odgovorni ste za naslednje:

 • 1.1 Upoštevati morate pogoje oglaševalskih storitev družbe Apple.

 • 1.2 Aplikacija mora biti skladna z vsemi smernicami trgovine App Store.

 • 1.3 Oglasna vsebina – vključno z vsebino, ki jo pošljete v trgovino App Store in je uporabljena za ustvarjanje vašega oglasa, ter vašo uporabo oglaševalskih storitev družbe Apple – mora biti skladna z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z zakoni in drugimi predpisi posamezne države ali regije, kjer oglašujete.

 • 1.4 Oglasna vsebina in vaša uporaba oglaševalskih storitev družbe Apple ne smeta kršiti pravic intelektualne lastnine, pravic do objave ali zakrivati dela katere koli stranke. Za vključitev ali uporabo intelektualne lastnine, logotipa, grafike, umetniškega dela, zvoka, filma, zvezdnika ali osebe katere koli druge stranke je treba pridobiti ustrezno licenco za uporabo.

 • 1.5 Vse trditve v oglasni vsebini morajo biti ustrezno utemeljene.

 • 1.6 Oglasna vsebina ne sme biti zavajajoča.

 • 1.7 Oglasna vsebina ne sme zavesti uporabnikov k temu, da posredujejo osebne podatke (1) brez prostovoljnega soglasja ali ob zavajajočih oziroma lažnih pretvezah ali (2) strankam, ki zbirajo osebne podatke za namen nadaljnje prodaje, trgovanja, izmenjave ali druge zlorabe teh osebnih podatkov.

 • 1.8 Naslov, opis, slike in predogledi aplikacije v trgovini App Store morajo natančno odražati namen aplikacije in njeno osnovno izkušnjo.

 • 1.9 Uporaba imena, izdelkov, logotipa ali drugih atributov blagovne znamke družbe Apple brez predhodne odobritve je prepovedana.

 • 1.10 Imeti morate vse zahtevane licence in dovoljenja za svoje oglaševanje ter jih na zahtevo ali zahtevo posredovati družbi Apple.

2. Oglaševanje na celinski Kitajski

 • 2.1 Za oglaševanje na celinski Kitajski bodo morda potrebne poslovne licence, dovoljenja, vladne odobritve ali drugi materiali oziroma podatki.

 • 2.2 Oglaševanje v nekaterih panogah ali kategorijah je lahko omejeno na subjekte gospodarskih družb.

 • 2.3 Za oglaševanje v nekaterih panogah ali kategorijah veljajo starostne omejitve.

 • 2.4 Oglasi morajo biti v poenostavljeni kitajščini in upoštevati morate posebne zahteve glede vsebine.

 • Za več informacij o zahtevah za oglaševanje na celinski Kitajski preberite smernice za oglaševanje družbe Apple za celinsko Kitajsko.

3. Prepovedana vsebina

Apple pri nobenem oglaševanju ne dovoli naslednje prepovedane vsebine:

 • 3.1 Diskriminatorna vsebina – oglasna vsebina, ki promovira sovraštvo, nasilje, nadlegovanje ali rasizem do posameznika ali skupine katere koli rase, spola, veroizpovedi, nacionalne pripadnosti, invalidnosti, verske pripadnosti, starosti, jezika, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali finančnega stanja.

 • 3.2 Obrekljiva vsebina – oglasna vsebina, ki je obrekljiva, sramotilna ali žaljiva.

 • 3.3 Psovke – oglasna vsebina, ki je nespodobna ali obscena, vključno z neokusnim besedilom ali besednimi zvezami.

 • 3.4 Vsebina za odrasle – oglasna vsebina, ki promovira teme ali grafično vsebino, namenjene odraslim, na primer pornografijo, kamasutro in erotiko, ali vsebina, ki promovira »poučne« in druge spolne igre.

 • 3.5 Nadzorovane snovi – oglasna vsebina, ki neposredno ali posredno olajšuje ali spodbuja prodajo, distribucijo ali uporabo kakršnih koli tobačnih izdelkov, prepovedanih drog, narkotikov, prekomernega uživanja alkohola ali uživanja alkohola s strani mladoletnih oseb.

 • 3.6 Orožje ali strelivo – oglasna vsebina, ki neposredno ali posredno olajšuje ali spodbuja prodajo, distribucijo ali uporabo pušk, strelnega orožja, orožja ali streliva, eksplozivnih materialov ali ognjemetov.

 • 3.7 Sporna vsebina – oglasna vsebina, ki velja za žaljivo ali nazorno ali ki vsebuje osebne napade, ustrahovanje ali zastraševanje osebe ali posameznega podjetja oziroma ustanove.

 • 3.8 Ponarejeni dokumenti – nezakonita ali nedovoljena oglasna vsebina, ki promovira lažne dokumente, materiale, izdelke ali storitve dvomljive zakonitosti.

 • 3.9 Neustrezne poslovne prakse – oglasna vsebina, ki neprimerno spodbuja prenose ali manipulacijo, filtriranje ali ponarejanje mnenj, povratnih informacij, dotikov ali prenosov.

 • 3.10 Zavajajoča sporočila – lažne, goljufive, nepoštene ali zavajajoče trditve, vključno z zavajajočimi naslovi, izjavami ali ilustracijami, kot so:

 • sheme za hitro obogatitev, »brezplačen denar« ali podobne priložnosti oziroma ponudbe za zaslužek;
 • brezplačne ponudbe in nagradne igre, na primer »Izbrani ste bili za brezplačno ...«;
 • »brezplačni izdelki«, ki zahtevajo kakršno koli plačilo ali poravnavo upravnih, prevoznih ali drugih stroškov, zaradi česar niso zares brezplačni izdelki.
 • 3.11 Zavajajoče cene in trditve glede cen – oglasna vsebina, ki napačno predstavlja resnično naravo ponudbe (cene in morebitne trditve glede ocen morajo biti vedno točne).

 • 3.12 Nezakonita oglaševalska vsebina – oglasna vsebina, ki ni skladna z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, vključno z zakoni in drugimi predpisi posamezne države ali regije, v kateri se oglasna vsebina prikazuje.

 • 3.13 Nelicencirana oglaševalska vsebina – oglasna vsebina, ki nima potrebnih licenc, dovoljenj ali drugih zakonskih dovoljenj, vključno z zakoni in drugimi predpisi posamezne države ali regije, v kateri se oglasna vsebina prikazuje.

 • 3.14 Dvomljiva zakonitost – oglasna vsebina, ki promovira izdelke ali storitve z vprašljivo zakonitostjo, kot so lažno pridobljena gesla, piramidne sheme, izdelki, namenjeni izogibanju zakonom o omejevanju hitrosti, ali promocija držav oziroma regij, za katere veljajo ameriški trgovinski embargo ali sankcije.

 • 3.15 Politična vsebina – oglasna vsebina, ki omenja ali neposredno oziroma posredno promovira politične kandidate, nosilce funkcij, stranke, organizacije, zbiranje sredstev in volilne glasove oziroma pobude, vključno z oglaševanjem, ki izraža nasprotovanje naštetemu. Oglaševanje v zvezi z vprašanji javnega pomena, ki so lahko tudi politično aktualna ali občutljiva, se lahko ocenjuje pri vsakem primeru posebej.

4. Omejena vsebina

Nekatera oglasna vsebina se sme oglaševati samo v nekaterih državah ali regijah oziroma na nekaterih umestitvah oglasov.

Nekatero oglasno vsebino lahko omejujejo ali prepovedujejo lokalni zakoni.

Odgovorni ste za ustrezno omejitev svoje oglasne vsebine v državah ali regijah, v katerih oglašujete. 

Omejitve lahko vključujejo omejitev oglaševanja na primerne starostne skupine ali pridobitev potrebnih licenc ali dovoljenj za državo ali regijo. Primeri:

4.1 Alkohol

 • 4.1.1 Oglasna vsebina, ki promovira prodajo ali uživanje alkohola ali se navezuje na uporabo alkoholnih pijač, je v nekaterih državah in regijah morda prepovedana ali omejena.

 • 4.1.2 V celotnem besedilu, slikah, videoposnetkih in zvoku, ki se uporabljajo za promocijske ali oglaševalske namene, morajo biti upodobljene osebe in prizori, ki ustrezajo starosti.

4.2 Občutljiva vsebina ali podobe

 • 4.2.1 Oglasna vsebina ali podobe se lahko po presoji Applovih skupin za pregled štejejo za občutljive. Za oglasno vsebino, za katero menimo, da je občutljiva, se lahko prepreči prikazovanje v nekaterih državah ali regijah oziroma se njeno prikazovanje v celoti prepove.

4.3 Farmacevtska in medicinska vsebina

 • 4.3.1 Oglasna vsebina za farmacevtske izdelke, medicinske pripomočke in zdravstvene storitve se lahko prikazuje samo odraslim.

4.4 Igre na srečo s pravim denarjem

 • 4.4.1 Oglasna vsebina, ki uporabnikom omogoča stave na igralniške igre ali športne prireditve z možnostjo osvojitve denarnih nagrad ali materialnih nagrad z resnično vrednostjo, je na nekaterih umestitvah oglasov prepovedana. Primeri med drugim vključujejo: igralniške igre, športne stave, stave na domišljijske športe in storitve, ki ponujajo statistične analize za namene iger na srečo.

 • 4.4.2 Oglaševalci morajo pri prikazovanju oglasov, povezanih z igrami na srečo, upoštevati lokalne zakone. Odgovornost oglaševalca je, da pridobi ustrezna dovoljenja in licence, potrebne za delovanje v državah ali regijah, kjer se odloči za oglaševanje.

 • 4.4.3 Oglasna vsebina za igre na srečo z resničnim denarjem in sorodne storitve se lahko prikazuje samo odraslim.

 • 4.4.4 Oglasna vsebina za igre na srečo z resničnim denarjem je v nekaterih državah ali regijah dovoljena šele po pregledu in odobritvi ustrezne licence za oglaševanje s strani družbe Apple.

4.5 Simulirane igre na srečo

 • 4.5.1 Oglasna vsebina za aplikacije, ki posnemajo igre na srečo ali igralniške igre, vendar uporabnikom ne ponujajo možnosti osvojitve denarnih nagrad ali nagrad z resnično vrednostjo, se lahko prikazuje samo na določenih umestitvah oglasov in je v nekaterih državah ali regijah prepovedana ali omejena.

4.6 Storitve zmenkov/iskanje partnerjev

 • 4.6.1 Oglasna vsebina za aplikacije, ki ponujajo storitve zmenkov ali iskanje partnerjev, se morda ne bo prikazovala na nekaterih umestitvah oglasov.

 • 4.6.2 Oglasna vsebina za aplikacije, ki ponujajo storitve zmenkov ali iskanje partnerjev, mora biti skladna z lokalno zakonodajo in predpisi v državah ali regijah, v katerih oglašujete.

 • 4.6.3 Oglasna vsebina za aplikacije, ki ponujajo storitve zmenkov ali iskanje partnerjev, se v nekaterih državah ali regijah morda ne bo prikazovala, razen če je aplikacija na voljo samo za odrasle.

5. Pregled primernosti za umestitev oglasov

 • 5.1 Apple s pomočjo ročnih in avtomatiziranih sistemov preverja, ali je oglasna vsebina primerna za prikazovanje ter na katerih umestitvah in/ali v katerih državah ali regijah. Glavni parametri, ki jih pregledujejo avtomatizirani sistemi, so ustreznost, kakovost in ocene, vse ugotovitve pa pregledajo člani skupine za moderiranje vsebine.

 • 5.2 Pregled primernosti glede na umestitev:

Vsebina Rezultati iskanja Zavihek »Search« (Iskanje) Zavihek »Today« (Danes) Stran izdelka
Alkohol Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Občutljiva vsebina ali podobe Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Farmacevtska in medicinska vsebina Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Igre na srečo s pravim denarjem Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Simulirane igre na srečo Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Storitve zmenkov ali iskanje partnerjev Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
Vera Dovoljeno* Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno
 • *Morda je omejeno v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.

6. Oglaševanje na zavihku Today (Danes)

Oglasi na zavihku »Today« (Danes) morajo upoštevati smernice za oglaševanje družbe Apple. Te med drugim določajo:

 • 6.1 Ime aplikacije in podnaslov se morata ujemati z lokaliziranim jezikom za povezano državo ali regijo, v kateri je nastavljeno prikazovanje oglaševalske akcije.

 • 6.2 Ikona, ime in podnaslov aplikacije ne smejo vsebovati slik, ki prikazujejo nasilje, so žaljive, spolno nazorne ali kako drugače neprimerne.

 • 6.3 Ikona, ime, podnaslov in slike aplikacije ne smejo vsebovati pušk, orožja ali nazornega nasilja.

 • 6.4 Ikona, ime in podnaslov aplikacije ne smejo vsebovati cen, ponudb ali trditev glede uvrstitve.

 • Za več informacij preberite smernice za oglase za zavihku »Today« (Danes).

7. Mehanizmi pravnih sredstev

Glej tukaj za več informacij o pravnih sredstvih in mehanizmih pravnih sredstev, ki so morda na voljo v okviru Zakona Evropske unije o digitalnih storitvah.

Apple si pridržuje pravico, da te pravilnike kadar koli spremeni. Apple lahko za vaše oglaševanje uporabi tudi določene prepovedi ali omejitve. Če imate kakršnakoli vprašanja o naših pravilnikih, lahko stopite v stik z nami.